Det er en stor kulturforandring, som kræver fokus

I fase 4 (2020 og 2021) gennemføres implementeringen af Fælles Faglige Begrebers fælleskommunale leverancer lokalt i de 98 kommuner.

Implementering af og investering i FFB betyder for mange kommuner en kulturforandring for de faglige medarbejdere på socialområdet, hvorfor der lokalt bør være et stort fokus på estimering af ressourcebehov ifm. implementeringen af FFB.

Erfaringer fra lignende projekter viser tydeligt, at der lokalt skal prioriteres og planlægges forud for at sikre bedst mulig implementering.

Det er en forudsætning for en solid implementering og faglig forankring af Fælles Faglige Begreber, at der i særlig grad fokuseres på:

  • Den lokale projektorganisering i kommunerne
  • Udrulning af it-understøttelse
  • Ledelsesunderstøttelse ifm. udrulning af it- og FFB-komponenter
  • Kompetenceudvikling af og forankring hos kommunale medarbejdere og ledere.

Fase 4 blev konkretiseres i 2019 i samarbejde med pilotkommuner og leverandører.