Socialområdet Fælles Faglige Begreber

Implementering

Bliv klogere på tiltag og materialer ifm. implementeringen af Fælles Faglige Begreber. I Aftale om kommunernes økonomi for 2022 fremgår det, at der "indføres indberetninger om udvikling af funktionsevneniveau i regi af VUM 2.0 fra Fælles Faglige Begreber, der introduceres som et frivilligt tilbud fra 2023 og gøres obligatorisk fra 2025." (Bilag 1 s. 23). Nedenfor kan du finde link til aftaleteksten.