Fælleskommunalt indsatskatalog

Hvorfor et fælleskommunalt indsatskatalog

Et fælleskommunalt indsatskatalog rummer store potentialer bl.a. når vi på et område som socialområdet køber og sælger pladser på tværs af kommuner og sociale leverandører, og når vi skal have indsigt i effekten af sociale indsatser.

Et ensartet udgangspunkt giver mulighed for mere indblik og bedre koordinering

Et fælleskommunalt indsatskatalog rummer store potentialer bl.a. når vi på et område som socialområdet køber og sælger pladser på tværs af kommuner og sociale leverandører, og når vi skal have indsigt i effekten af sociale indsatser.

Ved anvendelse af et fælleskommunalt indsatskatalog vil det blive muligt, på tværs af alle landets kommuner, at opnå et fælles begrebsapparat omkring, hvilke indsatser vi sætter i søen over for vores borgere, og hvad disse indsatser indeholder. Det bliver her nemmere både at kommunikere på tværs af fagligheder, tilbud og kommunegrænser om det konkrete arbejde, der foregår på landets sociale tilbud på handicap og udsatte voksenområdet. 

Når vi fælleskommunalt er enige om, hvordan vi definerer og italesætter sociale indsatser, skaber vi en klar kommunikation i både den mono- og tværfaglige dialog. En klar kommunikation kan være en vigtig forudsætning for, at vi lykkedes bedst muligt med at skabe effekt for borger.

I en position som enten køber eller sælger vil indsatskataloget kunne have fordel af at være beslutningsstøtte. Fx for den enkelte myndighedsmedarbejder i interaktionen med et forskelligartet felt af sociale leverandører (der består af kommunale, regionale og private tilbud). Ligesom den enkelte udførende medarbejder kan have fordel af beslutningsstøtten, når det daglige arbejde tilrettelægges med borger, myndighedsmedarbejder og andre medarbejdere på sociale tilbud.

Det er ligeledes vigtigt med et fælleskommunalt indsatskatalog, når vi ønsker at blive systematisk klogere på borgers løbende udvikling, og effekten af det borgernære arbejde, der foregår dagligt i de danske kommuner.