Fælleskommunalt indsatskatalog

Hvordan forstås en social indsats

En social indsats kan opdeles i følgende tre komponenter: Målgrupper, Ydelser og Tilbud.

Hvad er en social indsats?

En social indsats er summen af flere elementer, nemlig når ”nogen” leverer ”noget” til ”en modtager” med et beskrevet formål.

Mere konkret består en social indsats af en eller flere specifikke ydelser, som typisk leveres til én borger af ét tilbud.

Det er altså det, vi iværksætter for at støtte borgeren til at opnå de mål og den udvikling, som stemmer overens med borgerens ønsker for fremtiden, funktionsevne og behov for hjælp og støtte.

Man kan opdele en social indsats i følgende tre digitale komponenter; Målgruppe, Ydelse og Socialt Tilbud. Det vil sige, at en social indsats i FFB består af samspillet mellem det sociale tilbud, der leverer servicelovsydelser til en bestemt gruppe af servicelovens målgrupper.

Har din kommune registreret behov for justeringer af begrebskataloget, kan du indstille ændringsforslag på dette link: Vedligehold og drift af begrebskataloger.