Fælles Faglige Begreber

Fælleskommunalt indsatskatalog

KL har i regi af projekt Fælles Faglige Begreber udviklet et fælleskommunalt indsatskatalog, der rammesætter sociale indsatser efter dele af Serviceloven og Almenboligloven.

Fælleskommunalt indsatskatalog for Servicelovens §§ 85, 103, 104, 107 & 108 og Almenboliglovens § 105.

Projekt FFB har i samarbejde med 17 kommuner og Socialstyrelsen udarbejdet det fælleskommunale indsatskatalog efter Servicelovens §85, §103, §104, §107, §108 og Almenboliglovens §105. 

KL gennemførte i første halvår af 2017 en undersøgelse blandt 89 kommuner, der viste, at der bredt set ikke var en fælleskommunal forståelse, af hvad en social indsats består af. Altså hvorvidt en social indsats begrebsligt dækker over aktiviteter, ydelser, faglige metoder, fysiske rammer etc. Læse mere om afdækningen og udviklingen af kataloget. På baggrund af afdækningen har projektet i samarbejde med Socialstyrelsen udviklet tre delkataloger – et målgruppekatalog, et ydelseskatalog og et socialt tilbudskatalog, der tilsammen danner det fælleskommunale indsatskatalog.

Det fælleskommunale katalog over sociale indsatser gennemgår i 2019 omfattende tests i samarbejde med kommuner og it-leverandørerne på det specialiserede voksenområde. Derfor kan der løbende ske justeringer i kataloget for at imødekomme tekniske og organisatoriske behov. Du kan læse mere om projektets testfase her. Har din kommune registreret behov for justeringer af begrebskataloget, kan du indstille ændringsforslag på dette link: Vedligehold og drift af begrebskataloger. 

Hent nyeste version af indsatskataloget

Begreberne i fælleskommunalt indsatskatalog version 1.0 er udarbejdet med afsæt i en afdækning af 57 kommuners kvalitetsstandarder, serviceniveaubeskrivelser, tilbudsbeskrivelser m.v. (418 dokumenter) og på baggrund af 17 kommuners deltagelse på tre workshops i efteråret 2018.

Der er i v. 1.0 tilføjet:
• 58 begreber til målgruppekataloget
• 36 begreber til ydelseskataloget
• 13 begreber til tilbudskataloget

Hent indsatskataloget vores materialeside her.