Fælleskommunalt funktionsevnekatalog

Fælleskommunal funktionsevneguide

I samarbejde med Svendborg, Egedal, Vordingborg, Høje-Taastrup og Viborg Kommuner samt Socialstyrelsen udarbejder Fælles Faglige Begreber et støtteredskab, som kan bringes i anvendelse, når medarbejdere skal forholde sig til og vurdere niveauet på de relevante begreber for borgernes funktionsevne. Udviklingen finder sted fra januar til april 2019.

Indikatorkataloget er et støtteredskab med flere formål

En afdækning foretaget af projektet viser, at 15 af de 48 kommuner, som har meldt tilbage på projektets henvendelse, anvender en form for vejledning eller model, som støtter medarbejderne ved vurdering af borgerens funktionsniveau på 0-4 skalaen.

Der er mange måder at designe og beskrive den slags støtteredskab, hvorfor FFB tager afsæt i de gode erfaringer og udvikler et produkt, som stilles til rådig for kommuner og it-leverandører på projektets hjemmeside i løbet af foråret 2019.

Formålet med det fælleskommunale indikatorkatalog er, at:

  • Styrke det fælles fagsprog mellem myndighed og udfører
  • Skabe fælles forståelse for borgerens funktionsevne
  • Understøtte validiteten af data vedr. borgernes funktionsniveau
  • Inspirere fagmedarbejderne i fastsættelsen af mål
  • Synliggøre virkningen af den sociale indsats

Hvis din kommune har udviklet materiale, som kunne have interesse for udviklingen af den fælleskommunale funktionsevneguide, er du velkommen til at sende det til konsulent Niels Ole Frederiksen på niof@kl.dk.