Fælles Faglige Begreber

Fælleskommunalt funktionsevnekatalog

Mulighed for mere overblik, indblik og viden på det specialiserede voksenområde forudsætter, at myndighed og sociale tilbud har fælles forståelse for de data, som dagligt produceres. Her er fælles begreber for borgernes funktionsevne en vigtig brik. Scroll ned på siden og find begreberne.

Begreberne afspejler praksis

Kommunerne har i de seneste år fået et metode- og begrebsfællesskab i kraft af implementeringen af Voksenudredningsmetoden. Dog viser projektets undersøgelse af udviklingen på det specialiserede voksenområde, at begrebsapparatet skal ajourføres. Vi har tidligere dedikeret et nyhedsbrev til funktionsevnekataloget, hvor baggrunden og indholdet også er uddybet, det kan findes her

vores materialeside her kan du hente funktionsevnekataloget der viser Fælles Faglige Begrebers fælleskommunale begreber for funktionsevne. Begrebslisten er udviklet i samarbejde med 16 kommuner og Socialstyrelsen. Derudover er der udviklet en mapning mellem de nuværende VUM funktionsevnebegreber og de nye FFB funktionsevnebegreber, der også er at finde på materialesiden.  

Her på siden kan du også læse mere om, hvordan udarbejdelsen af det fælles begrebsapparat beror på en afdækning af kommunernes praksis i sagsbehandlingen og på de sociale tilbud.

Har din kommune ændringsforslag til begreberne for funktionsevne, er det muligt at indstille forslag via dette link. 

Ændringslog fra version 1.0 til version 2.0 (24/4 2019)

  • Visualiseringen af temaerne er ændret. Temaet 'Omgivelser' er således flyttet op, så omgivelsesfaktorernes betydning for en persons funktionsevne fremhæves.
  • Overtemaet 'Opgaver i hjemmet' omdøbes til 'Praktiske opgaver'.
  • Undertemaet 'skaffe sig bolig' tilføjes under 'Praktiske opgaver'.