Fælles Faglige Begreber

De fælleskommunale begrebsklassifikationer

Standardiserede og klassificerede begrebsapparater er forudsætning for etablering af et fælles sprog, mere sammenhæng og produktion af faglige kvalitetsdata på det specialiserede socialområde for voksne. FFB rummer flere små og store begrebsklassifikationer - de to mest centrale er temaerne over funktionsevne og sociale indsatser. Dem kan du læse mere om her på siden.

Sammen med kommunale arbejdsgrupper og Socialstyrelsen har vi udvalgt og kategoriseret nogle specifikke begreber, som anvendes i sagsbehandlingen og under leveringen af sociale indsatser. De kategoriserede begreber er blevet forsynet med hver sin unikke kode, en term og en definition – når begreberne indeholder disse informationer, så siger vi, at de er klassificerede. Når it-fagsystemsleverandørerne henter de klassificerede begreber fra samme centrale server, understøtter vi, at begreberne bliver de samme på tværs af forskellige fagsystemer og dermed får området begrebsstandarder.