Fælles Faglige Begreber

De fælleskommunale begrebsklassifikationer

Standardiserede og klassificerede begrebsapparater er forudsætning for etablering af et fælles sprog, mere sammenhæng og produktion af faglige kvalitetsdata på det specialiserede socialområde for voksne. FFB rummer flere små og store begrebsklassifikationer - de to mest centrale er temaerne over funktionsevne og sociale indsatser. Dem kan du læse mere om her på siden.

info

info Hvad betyder 'klassifikation' i FFB?

Sammen med kommunale arbejdsgrupper og Socialstyrelsen har vi udvalgt og kategoriseret nogle specifikke begreber, som anvendes i sagsbehandlingen og under leveringen af sociale indsatser. De kategoriserede begreber er blevet forsynet med hver sin unikke kode - når de er inddelt og kodet er de klassificeret og bliver datastandarder for området. Når it-fagsystemsleverandørerne henter de klassificerede begreber fra samme centrale server, kan vi understøtte, at begreberne bliver de samme på tværs af forskellige fagsystemer.