Betingelser og status

Status på projektet

Her på siden kan du løbende orientere dig om projektets udvikling. Projektets status opdateres kvartalsvist.

Status 2019 - Andet halvår

Implementering

Fælles Faglige Begrebers implementeringsfase (2020-21) nærmer sig med hastige skridt. Fra årsskiftet målretter projektet arbejdet mod at understøtte kommunerne i den forandring, som en teknisk og organisatorisk implementering fører med sig.

På projektets materialeside stiller vi en række implementeringsunderstøttende materialer til rådighed, som hver kommune kan gøre brug af alt efter behov. Planen er løbende at opdatere med yderligere materialer. Projektet er i gang med at udarbejde en implementeringsguide, som forventeligt offentliggøres i første kvartal 2020. Guiden vil trin-for-trin guide projektlederen med ansvar for implementeringen gennem de forskellige faser af implementeringsprocessen, samt give pejlemærker for, hvad man som kommune bør overveje og fokusere på undervejs.

Vi vil løbende dele informationer om implementering i vores nyhedsbrev.

Test af FFB

Lige nu er vi sammen med it-fagsystemsleverandørerne EG, DXC og KMD i gang med tre sideløbende pilottestforløb, hvor i alt 8 kommuner er inviteret med som testkommuner. Formålet er at afprøve og kvalitetssikre projektets forskellige leverancer over de fælleskommunale begrebskataloger, en dokumentationspraksis, som skal sikre mere sammenhæng og samarbejde mellem borgerne, myndighed og udfører, samt materialer, som FFB kommer til at stille til rådighed ifm. kommunernes implementeringsaktiviteter. Socialstyrelsens VUM-sekretariat er ligeledes med i testforløbet, så vi sammen sikrer, at FFB’s elementer indarbejdes i den kommende opdatering af Voksenudredningsmetoden.

Pilottesten afsluttes i første kvartal 2020 med endelige tilretninger af FFB og VUM 2.0, så vi kan præsentere det endelige resultat på vores fælles kickoff arrangement d. 26. marts.

System-system kommunikation

System-til-system kommunikation er FFB-projektets måde at tale om de arbejdssituationer, hvor myndighed og udfører kommunikerer, og de vel at mærke ikke arbejder i samme it-fagsystem. I samarbejde med en kommunal arbejdsgruppe og KOMBIT har projektet igangsat et forløb, der skal klarlægge, hvad der skal til for at understøtte kommunernes behov for en styrket digital kommunikation på tværs af myndighed og udfører. I samarbejde med repræsentanter fra både myndighed og udfører pågår der et arbejde med at identificere hvilke oplysninger, der er behov for at kunne dele digitalt i det faglige samarbejde omkring borgeren. Arbejdet fortsætter ind i 2020, og løsningen skal testes før, den kan komme ud og leve i kommunernes it-fagsystemer.