Fælles Faglige Begreber

Betingelser og status

På denne side kan du læse om projektets udvikling samt vores rammebetingelser: Den fælleskommunale & den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Status på projektet

Status 2019 - 1. kvartal

Begrebskataloger for sociale indsatser og funktionsevne er offentliggjort og klar til lokal ibrugtagen

I et samarbejde mellem 17 kommuner, Socialstyrelsen og KL er der udviklet et fælleskommunalt indsatskatalog. Det fælleskommunale indsatskatalog skal understøtte samarbejdet på tværs af fagligheder og kommuner ved at skabe en fælles ramme og en fælles forståelse af det socialt faglige arbejde, vi iværksætter for borgerne. Ved at følge linket kan du læse mere om det fælleskommunale indsatskatalog version 1.0.

Projektet har ligeledes udviklet et fælleskommunalt funktionsevnekatalog, der skal medvirke til at myndighed og udfører får et fælles sprog om borgers funktionsevne – både i egen kommune, på tværs af kommuner og forskellige sociale tilbud. Begreberne er udviklet i tæt samarbejde med 16 kommuners repræsentanter fra myndighed og udfører, Socialstyrelsen og KL, der igennem workshops og en mailhøring har udviklet og kvalitetssikret det samlede fælleskommunale funktionsevnekatalog. Du kan finde det fælleskommunale funktionsevnekatalog vers. 1.0 ved at følge linket.

En fælleskommunal funktionsevneguide skal understøtte det lokale og tværkommunale samarbejde

I samarbejde med 5 kommuner og med input fra Socialstyrelsen har vi brugt de første fire måneder af 2019 på at udvikle en fælleskommunal funktionsevneguide. Formålet med redskabet er at støtte medarbejderne, når de skal vurdere borgernes funktionsevne. Det skal bidrage til validiteten af data og på samme tid understøtte det fælles sprog på tværs af kommuner og fagligheder. Læs mere om udviklingen af den fælleskommunale funktionsevneguide her.

Læs vores funktionsevneguide version 1.0 her.

Lokalt business case-værktøj kan hjælpe med at forberede kommuner til en god implementering

De 98 kommuners udgangspunkt er vidt forskellige på det specialiserede voksen-socialområde, og hver kommune har dermed også forskellige muligheder og forudsætninger for at høste de gevinster, der er forbundet med en implementering af Fælles Faglige Begreber. Derfor har FFB, i samarbejde med PA-consulting og 5 kommuner, udviklet et lokalt business case-værktøj, hvor hver enkelt kommune kan lokalisere implementeringsbarrierer og gevinstpotentialer som følge af en implementering af FFB. Du kan finde business case-værktøjet her, og læse denne økonomisk perspektiv artikel, hvor vi har skrevet om, hvad man som kommune allerede nu kan prioritere og fokusere på forud for en implementering.

FFB skal understøtte måden kommunerne arbejder på og sikre sammenhæng mellem udfører og myndighed

I en tidligere afdækning af det specialiserede voksen handicap og udsatte-område fandt FFB, at 90 kommuner anvender Voksenudredningsmetoden (VUM) som faglig metode i deres sagsbehandling. FFB arbejder tæt sammen med Socialstyrelsen om, at projektets leverancer meningsfuldt integreres som en del af Socialstyrelsen arbejde med at videreudvikle og forankre VUM i regi af ’Handlingsplanen til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet’. Du kan læse mere om projektet ved at besøge Socialstyrelsen.

Med indgangen til 2019 tager vi hul på tests i samarbejde med områdets IT-leverandører

Det primære arbejde i 2019 bliver, i samarbejde med områdets 4 store it-leverandører, at udvikle og teste digital understøttelse af system-til-system kommunikation, og succesfulde udtræk af ud-data fra lokale fagsystemer. Vi sørger for løbende at orientere og engagere via vores nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig på linket.

FFB - Rammebetingelser

Projektet lever i to digitaliseringsstrategier

Projektet sigter efter henholdsvis mere sammenhæng mellem myndighed og udfører samt bedre data på tværs af både kommuner og andre offentlige instanser. 

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Projektet er forankret i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016 - 2020, hvor Danmarks 98 kommuner er blevet enige om at sætte retningen for den kommunale digitaliseringsstrategi frem mod 2020.

Hovedbudskabet i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark"

Fælles Faglige Begreber er initiativ "2.2; Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet" i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er Fælles Faglige Begreber initiativ 3.2 "Bedre data på handicap- og udsatte voksne-området."

Hovedambitionen med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er, at skabe en større sammenhæng mellem stat, region og kommune i løsningen af fremtidens velfærdsudfordringer.

Her er budskabet, at bedre data på socialområdet vil styrke den dialog, der finder sted mellem forskellige sektorer.