Baggrund og gevinster

Hvorfor Fælles Faglige Begreber

På trods af en stadig højere kvalitet i kommunernes socialfaglige arbejde på handicap- og udsatte voksne-området, opleves der fortsat udfordringer

Kommunerne er allerede godt på vej

Kommunerne er kommet langt med at dokumentere effekterne af de sociale indsatser, og hermed at følge borgernes målrealisering.

Især voksenudredningsmetoden (VUM) og den digitale understøttelse af samme (DHUV) har været en konkret udviklings- og kvalitetsgivende øvelse i mange af landets kommuner.

Skønt en højere kvalitet i det faglige arbejde på socialområdet, opleves der en række udfordringer i kommunerne.

Udfordringerne finder sted i koordinationen mellem myndighed og udfører samt ift. dokumentationen på socialområdet.

Medarbejderne oplever blandt andet, at:

  • "Jeg skal indtaste tingene flere gange i systemet"
  • "Jeg modtager ikke besked fra andre, som også er involveret i borgerens sag

  • "Jeg ringer oftere rundt til andre instanser for at indhente nødvendig information om borgeren"

  • "Jeg bruger rigtig meget tid på at klikke mig frem til relevant information, da de ligger flere steder"

  • "Det er svært, at gennemskue hvem der har ansvaret og hvem der gør noget for borgeren nu"
  • "Der dokumenteres utroligt meget tekst, som det er svært at få et nødvendigt overblik over"

Medarbejderne fortæller, at borgerne ofte oplever, at:

  • "Det er svært for mig, at følge med i hvad der skal ske... og hvem der gør hvad"
  • "Det er også mærkeligt, at de ikke taler sammen... jeg føler mig alene med ansvaret...!"
  • Jeg skal fortælle de samme ting igen og igen... jeg gentager mig selv meget"

Kilde: Medarbejderudsagn fra workshops omhandlende datadeling på Socialområdet.