Baggrund og gevinster

Gevinster ved Fælles Faglige Begreber

Målet er at realisere en række gevinster ved at understøtte de faglige metoder og den eksisterende dokumentationspraksis med et fælles begrebsapparat

Gevinster ved Fælles Faglige Begreber

Projektet skal danne grundlaget for, at:

  • fastholde og udvikle, optimale rammer for høj faglig kvalitet i såvel den socialfaglige som den sundhedsfaglige indsats
  • understøtte et mere sammenhængende borgerforløb, ved at sikre at data genanvendes på tværs af myndighed og udfører
  • grundlægge et fællesfagligt overblik over borgerens kontakt med kommunen og dermed understøtte den helhedsorienteret indsats
  • skabe en større viden om effekten af de sociale indsatser på et individuelt og generelt niveau til gavn for indfrielse af borgernære mål i kommunerne

Hvorfor et digitaliseringsfokus?

  • En vigtig forudsætning for en gevinstforøgende digitalisering af socialområdet fordrer en fælles forståelse af socialfaglige begreber på tværs af myndighed og udfører
  • En sikring af at det er de rigtige data med det rigtige faglige indhold, der udveksles på tværs af sagsrelevante parter
  • At have fælles faglige begreber på tværs af it-systemer, så oplysningerne genanvendes på tværs af fagområder, kommuner og geografiske forskelle
  • Et dataunderstøttet socialområde styrker arbejdet med at gøre kommunikation mellem myndighed, sociale indsatser og faggrupper præcis og problemløsende