Baggrund og gevinster

Gevinster ved Fælles Faglige Begreber

Målet er, at kommunerne skal realisere en række gevinster ved at understøtte den en faglig dokumentationspraksis med fælles begrebsapparater.

Gevinster ved Fælles Faglige Begreber

Projektet skal danne grundlaget for, at kommunerne kan:

  • understøtte et mere sammenhængende borgerforløb, ved at sikre at data kan udveksles og genanvendes mellem myndighed og udfører og på tværs af it-fagsystemer 
  • skabe mere viden om effekten af de sociale indsatser til gavn for indfrielse af borgernære mål og et større indblik i kvaliteten på området
  • grundlægge et flerfagligt overblik over borgerens kontaktflade med kommunen og dermed understøtte den helhedsorienteret indsats
  • fastholde og udvikle optimale rammer for høj faglig kvalitet i den socialfaglige indsats

Hvorfor et digitaliseringsfokus?

  • Sikring af at det er de rigtige data med det rigtige faglige indhold, der udveksles på tværs af de faggrupper, som arbejder med borgerne
  • Klassificerede faglige begreber i områdets it-fagsystemer muliggør, at sagsrelevante oplysninger kan genanvendes på tværs af fagområder, kommuner og tilbuddenes ejerforhold
  • Digitalisering understøtter sømløs kommunikation mellem myndighed og sociale tilbud på området og skaber nyt rum for bedre koordinering af borgernes sociale indsatser