Fælles Faglige Begreber

Baggrund og gevinster

Projektet opstod på grund af de udfordringer, som myndighed og udfører oplever i deres koordination og kommunikation, samt de vanskeligheder der opstår i relation til dokumentation på området. Dette resulterer i mange tilfælde i, at borgerne har svært ved at overskue sine forløb og en følelse af at efterlades alene med ansvaret. Samtidig mangler kommunerne bedre data om kvaliteten på området.

Hvorfor Fælles Faglige Begreber

Kommunerne er allerede godt på vej

Kommunerne er kommet langt med at dokumentere effekterne af de sociale indsatser, og hermed at følge borgernes målrealisering.

Især voksenudredningsmetoden (VUM) og den digitale understøttelse af samme (DHUV) har været en konkret udviklings- og kvalitetsgivende øvelse i mange af landets kommuner.

Skønt en højere kvalitet i det faglige arbejde på socialområdet, opleves der en række udfordringer i kommunerne.

Udfordringerne finder sted i koordinationen mellem myndighed og udfører samt ift. dokumentationen på socialområdet.

Medarbejderne oplever blandt andet, at:

 • "Jeg skal indtaste tingene flere gange i systemet"
 • "Jeg modtager ikke besked fra andre, som også er involveret i borgerens sag

 • "Jeg ringer oftere rundt til andre instanser for at indhente nødvendig information om borgeren"

 • "Jeg bruger rigtig meget tid på at klikke mig frem til relevant information, da de ligger flere steder"

 • "Det er svært, at gennemskue hvem der har ansvaret og hvem der gør noget for borgeren nu"
 • "Der dokumenteres utroligt meget tekst, som det er svært at få et nødvendigt overblik over"

Medarbejderne fortæller, at borgerne ofte oplever, at:

 • "Det er svært for mig, at følge med i hvad der skal ske... og hvem der gør hvad"
 • "Det er også mærkeligt, at de ikke taler sammen... jeg føler mig alene med ansvaret...!"
 • Jeg skal fortælle de samme ting igen og igen... jeg gentager mig selv meget"

Kilde: Medarbejderudsagn fra workshops omhandlende datadeling på Socialområdet.

Gevinster ved Fælles Faglige Begreber

Gevinster ved Fælles Faglige Begreber

Projektet skal danne grundlaget for, at kommunerne kan:

 • understøtte et mere sammenhængende borgerforløb, ved at sikre at data kan udveksles og genanvendes mellem myndighed og udfører og på tværs af it-fagsystemer 
 • skabe mere viden om effekten af de sociale indsatser til gavn for indfrielse af borgernære mål og et større indblik i kvaliteten på området
 • grundlægge et flerfagligt overblik over borgerens kontaktflade med kommunen og dermed understøtte den helhedsorienteret indsats
 • fastholde og udvikle optimale rammer for høj faglig kvalitet i den socialfaglige indsats

Hvorfor et digitaliseringsfokus?

 • Sikring af at det er de rigtige data med det rigtige faglige indhold, der udveksles på tværs af de faggrupper, som arbejder med borgerne
 • Klassificerede faglige begreber i områdets it-fagsystemer muliggør, at sagsrelevante oplysninger kan genanvendes på tværs af fagområder, kommuner og tilbuddenes ejerforhold
 • Digitalisering understøtter sømløs kommunikation mellem myndighed og sociale tilbud på området og skaber nyt rum for bedre koordinering af borgernes sociale indsatser