Fælles Faglige Begreber

Baggrund og gevinster

Projektet opstod på grund af de udfordringer, som myndighed og udfører oplever i deres koordination og kommunikation, samt de vanskeligheder der opstår i dokumentationen på socialområdet. Dette resulterer i, at borgeren har svært ved at overskue sit forløb og føler sig ofte alene med ansvaret.

Hvorfor Fælles Faglige Begreber

Kommunerne er allerede godt på vej

Kommunerne er kommet langt med at dokumentere effekterne af de sociale indsatser, og hermed at følge borgernes målrealisering.

Især voksenudredningsmetoden (VUM) og den digitale understøttelse af samme (DHUV) har været en konkret udviklings- og kvalitetsgivende øvelse i mange af landets kommuner.

Skønt en højere kvalitet i det faglige arbejde på socialområdet, opleves der en række udfordringer i kommunerne.

Udfordringerne finder sted i koordinationen mellem myndighed og udfører samt ift. dokumentationen på socialområdet.

Medarbejderne oplever blandt andet, at:

 • "Jeg skal indtaste tingene flere gange i systemet"
 • "Jeg modtager ikke besked fra andre, som også er involveret i borgerens sag

 • "Jeg ringer oftere rundt til andre instanser for at indhente nødvendig information om borgeren"

 • "Jeg bruger rigtig meget tid på at klikke mig frem til relevant information, da de ligger flere steder"

 • "Det er svært, at gennemskue hvem der har ansvaret og hvem der gør noget for borgeren nu"
 • "Der dokumenteres utroligt meget tekst, som det er svært at få et nødvendigt overblik over"

Medarbejderne fortæller, at borgerne ofte oplever, at:

 • "Det er svært for mig, at følge med i hvad der skal ske... og hvem der gør hvad"
 • "Det er også mærkeligt, at de ikke taler sammen... jeg føler mig alene med ansvaret...!"
 • Jeg skal fortælle de samme ting igen og igen... jeg gentager mig selv meget"

Kilde: Medarbejderudsagn fra workshops omhandlende datadeling på Socialområdet.

Gevinster ved Fælles Faglige Begreber

Gevinster ved Fælles Faglige Begreber

Projektet skal danne grundlaget for, at:

 • fastholde og udvikle, optimale rammer for høj faglig kvalitet i såvel den socialfaglige som den sundhedsfaglige indsats
 • understøtte et mere sammenhængende borgerforløb, ved at sikre at data genanvendes på tværs af myndighed og udfører
 • grundlægge et fællesfagligt overblik over borgerens kontakt med kommunen og dermed understøtte den helhedsorienteret indsats
 • skabe en større viden om effekten af de sociale indsatser på et individuelt og generelt niveau til gavn for indfrielse af borgernære mål i kommunerne

Hvorfor et digitaliseringsfokus?

 • En vigtig forudsætning for en gevinstforøgende digitalisering af socialområdet fordrer en fælles forståelse af socialfaglige begreber på tværs af myndighed og udfører
 • En sikring af at det er de rigtige data med det rigtige faglige indhold, der udveksles på tværs af sagsrelevante parter
 • At have fælles faglige begreber på tværs af it-systemer, så oplysningerne genanvendes på tværs af fagområder, kommuner og geografiske forskelle
 • Et dataunderstøttet socialområde styrker arbejdet med at gøre kommunikation mellem myndighed, sociale indsatser og faggrupper præcis og problemløsende