Kommunale opgaver Socialområdet

Fælles Faglige Begreber

Hvis vi skal vide, om de sociale indsatser vi sætter i værk, har en positiv effekt for borgerne, har vi brug for bedre data. Og vi har brug for et tættere samarbejde mellem kommunale myndighedsfunktioner og leverandører af sociale tilbud, hvis borgerne skal opleve mere sammenhæng, når de får brug for hjælp og støtte. Derfor har KL igangsat digitaliseringsprojektet Fælles Faglige Begreber.

 

Netværksmøde

Netværksmøde FFB afholder Netværksmøde 24/8 2021

Du kan læse mere og tilmelde dig nedenfor. OBS: Maks 2 deltagere per kommune.

  

VUM 2.0

VUM 2.0 Ny version af Voksenudredningsmetoden

VUM er nu udgivet i en ny og opdateret version, hvor der lægges mere vægt på borgerinddragelse, recovery og rehabilitering. KL har arbejdet tæt sammen med Socialstyrelsen om udviklingen af VUM 2.0, hvilket betyder at FFB er indarbejdet i den nye metode. Sammenhængen mellem VUM 2.0 og FFB er yderligere beskrevet på undersiden "Om projektet".

  

Nyhedsbrev og Yammer

Nyhedsbrev og Yammer Hold dig opdateret!

Hvis du ønsker løbende at holde dig opdateret på FFB, så tilmeld dig projektets nyhedsbrev. Du kan også finde eller genfinde tidligere udsendte nyhedsbreve. Vil du være en del af FFB's nye dialog - og netværksforum Yammer, så kan du skrive en mail til ralu@kl.dk.