Kommunale opgaver Socialområdet

Fælles Faglige Begreber

Hvis vi skal vide, om de sociale indsatser vi sætter i værk, har en positiv effekt for borgerne, har vi brug for bedre data. Og vi har brug for et tættere samarbejde mellem kommunale myndighedsfunktioner og leverandører af sociale tilbud, hvis borgerne skal opleve mere sammenhæng, når de får brug for hjælp og støtte. Derfor har KL igangsat digitaliseringsprojektet Fælles Faglige Begreber.

 

Implementering af FFB

I Aftale om kommunernes økonomi for 2022 fremgår det, at der "indføres indberetninger om udvikling af funktionsevneniveau i regi af VUM 2.0 fra Fælles Faglige Begreber, der introduceres som et frivilligt tilbud fra 2023 og gøres obligatorisk fra 2025." (Bilag 1 s. 23).

 

Projektets nyhedsbrev

Projektets nyhedsbrev Hold dig opdateret!

Hvis du ønsker løbende at holde dig opdateret på FFB, så tilmeld dig KOMBITs nyhedsbrev her.

×

Log ind