Socialområdet

Fælles Faglige Begreber

Hvis vi skal vide, om de sociale indsatser vi sætter i værk, har en positiv effekt for borgerne, har vi brug for bedre data. Og vi har brug for et tættere samarbejde mellem kommunale myndighedsfunktioner og leverandører af sociale tilbud, hvis borgerne skal opleve mere sammenhæng, når de får brug for hjælp og støtte. Derfor har KL igangsat digitaliseringsprojektet Fælles Faglige Begreber. D. 14. september afholder FFB og Socialstyrelsen Virtuelt KICK-OFF. Læs mere nederst på siden.

  

FFB og VUM 2.0 Virtuelt KICK-OFF

FFB og VUM 2.0 Virtuelt KICK-OFF 14. September

D. 14. september afholder FFB i samarbejde med Socialstyrelsen en fælles KICK-OFF. Her vil de nye elementer i VUM 2.0 og FFB blive præsenteret. Fokus er bl.a. på recovery- og rehabilitering, sammenhængen i sagsbehandling og indsats på tværs af myndighed og udfører, datakvalitet, ledelsesinformation og projekternes funktion i praksis. Konferencen er gratis og kommer til at foregå online, så del derfor gerne tilmeldingslinket med relevante medarbejdere i din organisation.

  

Nyhedsbrev og Yammer

Nyhedsbrev og Yammer Hold dig opdateret!

Hvis du ønsker løbende at holde dig opdateret på FFB, så tilmeld dig projektets nyhedsbrev. Du kan også finde eller genfinde tidligere udsendte nyhedsbreve. Vil du være en del af FFB's nye dialog - og netværksformum; Yammer, så kan du skrive en mail til ralu@kl.dk.