Socialområdet

Fælles Faglige Begreber

Hvis vi skal vide, om de sociale indsatser vi sætter i værk, har en positiv effekt for borgerne, har vi brug for bedre data. Og vi har brug for et tættere samarbejde mellem kommunale myndighedsfunktioner og leverandører af sociale tilbud, hvis borgerne skal opleve mere sammenhæng, når de får brug for hjælp og støtte. Derfor har KL igangsat projekt Fælles Faglige Begreber. KL og Socialstyrelsen afholder en fælles opstartskonference for Fælles Faglige Begreber og den reviderede Voksenudredningsmetoden (VUM 2.0) d. 26. marts 2020. Du kan tilmelde dig på linket nedenfor.

Hold dig opdateret!

Tilmelding til opstartskonference 26. marts

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret om projektets seneste nyt.