Socialområdet

Fælles Faglige Begreber

Fælles Faglige Begreber er et digitaliseringsprojekt på handicap- og udsatte voksne-området. Formålet er at understøtte en styrket dokumentations- og samarbejdspraksis mellem udfører og myndighed, bidrage til mere sammenhængende forløb for borgeren samt at skabe bedre data, der kan give mere viden om effekterne af de socialfaglige indsatser

Mere sammenhæng mellem myndighed og udfører

 Ved at benytte et fælles fagligt begrebsapparat for borgernes funktionsevne, skal fagområderne opnå en mere ensartet og meningsfuld dokumentationspraksis.

Initiativet skal desuden skabe en fælles forståelse af de faglige begreber, der anvendes på områderne, så rammerne for den tværfaglig dialog optimeres. På denne måde skabes der et fælles fundament mellem de forskellige instanser.

Læs mere om, hvorfor Fælles Faglige Begreber er sat i søen

Dette understøtter muligheden for at skabe større viden om effekten af de sociale indsatser – i de enkelte borgerforløb samt på tværs af tilbud og kommunegrænser.

 Borgerne skal herigennem opleve en mere sammenhængende helhedsindsats.

Læs sidste nye status på projektet.

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret om projektets seneste nyt.