Socialområdet

Fælles Faglige Begreber

Hvis vi skal vide, om de sociale indsatser vi sætter i værk, har en positiv effekt for borgerne, har vi brug for bedre data. Og vi har brug for et tættere samarbejde mellem kommunale myndighedsfunktioner og leverandører af sociale tilbud, hvis borgerne skal opleve mere sammenhæng, når de får brug for hjælp og støtte. Derfor har KL igangsat digitaliseringsprojektet Fælles Faglige Begreber. OBS OM CORONAVIRUS - SE NEDENFOR

OBS om coronavirus/COVID-19

OBS - Grundet coronavirus/COVID-19 er den fælles opstartskonference for FFB og VUM 2.0 d. 26. marts udskudt. KL og Socialstyrelsen arbejder på et erstatningsarrangement i 2. halvår 2020. Vi planlægger fortsat at afholde FFB's to første netværksmøder d. 2. og 4. juni 2020 og handler i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anvisninger. Hvis situationen omkring coronavirus/COVID-19 ikke er aftagende i perioden op til netværksmøderne aflyses begge arrangementer. Det kan i sagens natur ske med kort varsel, hvorfor afkrævning af betaling for deltagelse først vil finde sted efter afholdelse af begge arrangementer.

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret om projektets seneste nyt.