Socialområdet Fælles Faglige Begreber - Børn & Unge

Værdigrundlag

Her kan du læse om det værdigrundlag, som projektet tager afsæt i.

Værdigrundlag

Projektstyregruppen har vedtaget et værdigrundlag som en fælles ramme om arbejdet med projektet. Det rummer følgende punkter:

  • At skabe faglig mening og sørge for at få medarbejderne med.
  • Borgerperspektivet – sprog og begreber påvirker mødet med børnene og de unge.
  • Gevinstrealisering og værdiskabelse skal forstås bredt og kvalitativt – ikke snævert målt på kroner og ører.
  • Involvering af de relevante faglige organisationer på området.
  • Evidensbaseret terminologi og faglige værktøjer. Evidenstrappen som afsæt for mening på forskellige niveauer.
  • Forskellighederne i kommunerne skal rummes, men inden for en fælleskommunal ramme.
  • Projektet skal kunne justeres til undervejs.

 

×

Log ind