Socialområdet Fælles Faglige Begreber - Børn & Unge

Værdigrundlag

Her kan du læse om det værdigrundlag, som projektet tager afsæt i

Værdigrundlag

Projektstyregruppen har vedtaget et værdigrundlag som en fælles ramme om arbejdet med projektet. Det rummer følgende punkter:
  • At skabe faglig mening og sørge for at få medarbejderne med.
  • Borgerperspektivet – sprog og begreber påvirker mødet med børnene og de unge.
  • Gevinstrealisering og værdiskabelse skal forstås bredt og kvalitativt – ikke snævert målt på kroner og ører.
  • Involvering af de relevante faglige organisationer på området.
  • Evidensbaseret terminologi og faglige værktøjer. Evidenstrappen som afsæt for mening på forskellige niveauer.
  • Forskellighederne i kommunerne skal rummes, men inden for en fælleskommunal ramme.
  • Projektet skal kunne justeres til undervejs.
×

Log ind