Kommunale opgaver Socialområdet

Fælles Faglige Begreber - Børn & Unge

Er et fælleskommunalt projekt på området for udsatte og handicappede børn og unge, som skal udvikle begrebs-standarder og bane vej for ensartet data og dokumentation. Målet er at styrke kom-munikation og samarbejde mellem relevante aktører og understøtte mere viden om effekten af indsatser på området – til gavn for børnene og de unge.

Kommende begivenheder

Projektet afholder et virtuelt orienteringsmøde for branche-, fag- og brugerorganisationer på området for udsatte og handicappede børn og unge d. 6. oktober kl. 09:30-10:30. Tilmelding foregår via mail til BETO@kl.dk.

Projektets tre drivere

Projekt-styregruppen har peget på tre centrale drivere for projektet: 1. Sammenhæng mellem kommunale data og de statslige indberetnings- og tilsynskrav | 2. Målsamarbejde mellem barnet eller den unge, myndighed og social foranstaltning | 3. Tværsektoriel dialog og koordination.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Ønsker du at holde dig opdateret på projektet, bør du tilmelde dig vores nyhedsbrev, som udkommer hvert kvartal. Du kan desuden finde tidligere udgivne nyhedsbreve på undersiden 'materialer'.

Seneste nyhedsbrev

 

×

Log ind