Digitalisering på socialområdet

Voksenudredningsmetoden (VUM) og den digitale understøttelse (DHUV)

KL og Socialministeriet afsluttede i 2015 samarbejdet om digitalisering på handicap- og udsatte voksenområdet (DHUV) i regi af den fælleskommunale handlingsplan.

Digitalisering med borgeren i centrum

Målet med digitaliseringsprojektet var gennem en forbedret it-understøttelse og etablering af fælles begreber på området, at skabe grundlaget for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum.

Voksenudredningsmetoden (VUM)

Igennem digitaliseringssamarbejdet, har KL og Socialministeriet udviklet en udrednings- og sagsbehandlingsmetode (VUM) på området, samt en kravspecifikation til IT-understøttelsen.

Målsætningen var, at IT-understøttelsen og den nye udrednings- og sagsbehandlingsmetode var implementeret i 2/3 af alle landets kommuner inden 2015.

I forhold til udbredelsesmålsætningen, så har 90 kommuner taget VUM i brug.

Projektet har konkret medvirket til:

  • Bedre overblik og mere systematik i sagsbehandlingen og bestillingen/leverancen af sociale tilbud.
  • En målrettet indsats på baggrund af valide og opdaterede oplysninger.
  • Bedre mulighed for måling af effekt mhp. bedre faglig og økonomisk styring.
  • Lettere kommunikation mellem relevante interessenter.

Nedenfor kan du se links til, hvor du kan læse mere om DHUV og voksenudredningsmetoden.

Fælles Faglige Begreber

Kommunerne efterspørger dog fortsat mere viden om effekten af indsatserne. Derfor har KL i 2017 igangsat projekt Fælles Faglige Begreber med henblik på at udvikle en fælleskommunal dokumentationspraksis og et fælles begrebsapparat om borgernes funktionsevne og indsatser på tværs af myndighed og udfører.

Ved at indarbejde de fælles begreber i VUM, skal en mere ensartet og struktureret dokumentationspraksis imødekomme kommunernes ønske om mere sammenhæng og viden om indsatseffekt på handicap- og udsatte voksne-området. 

Læs mere om Fælles Faglige Begreber i boksen nederst.