Socialområdet Digitalisering på socialområdet

Faglige kvalitetsoplysninger på voksensocialområderne

KL har i samarbejde med seks kommuner og Rambøll udviklet et redskab til dokumentation af faglige kvalitetsoplysninger. Med redskabet kan kommuner dokumentere resultatet af sociale indsatser på voksensocialområderne.

Projekt - Faglige kvalitetsoplysninger

Projektet blev gennemført i et partnerskab mellem seks kommuner, Rambøll og KL i 2011-2012. De seks kommuner var: Aalborg, Esbjerg, Frederiksberg, Gribskov, Gladsaxe og Randers kommuner. Projektet tog afsæt i og er udviklet ud fra voksenudredningsmetoden og DHUV.

Læs mere om Voksenudredningsmetoden (VUM) og den digitale understøttelse (DHUV) her

Dokumentationsredskab til sociale indsatser

Projektet resulterede konkret i et dokumentationsredskab, som kan anvendes til at måle og dokumentere borgernes udvikling over tid, set i forhold til borgernes funktionsevne og de mål, der er opstillet i borgerens handleplan.

Dokumentationsredskabet kan anvendes i alle kommuner, der ønsker at styrke dokumentationen af, om borgerne har gavn af de indsatser, kommunen bevilger.

Redskabet kan endvidere anvendes til faglig refleksion hos de medarbejdere, der arbejder med borgeren i det daglige, som et led i opfølgning i den enkelte borgers sag, samt til at skabe ledelsesinformation på et aggregeret niveau.

Mere information

Dokumentationsredskabet er beskrevet nærmere i nedenstående rapporter 

  • PDF

    Samlet afrapportering - Faglige kvalitetsoplysninger (2012)

  • PDF

    Kravspecifikation for faglige kvalitetsoplysninger (2012)

Fælles Faglige Begreber

FKO indgår i KL's projekt Fælles Faglige Begreber, som er søsat for at imødekomme kommunernes ønske om mere sammenhæng og viden om effekten af de socialpædagogiske indsatser på handicap- og udsatte voksne-området.

Læs mere om Fælles Faglige Begreber her

×

Log ind