Digitalisering på Socialområdet

Fælles medicinkort på socialområdet

Fælles Medicinkort giver relevante medarbejdere mulighed for at se, hvilken medicin den enkelte borger er i behandling med.

MEDCOM

MEDCOM tilbyder kommunerne hjælp til implementering af Fælles Medicinkort på socialområdet. Hvis alle de sociale institutioner tager FMK i brug, sikrer vi bedre sammenhæng for borgerne. Via FMK kan alle relevante medarbejdere se, hvilken medicin den enkelte borger er i behandling med. Det mindsker risikoen for medicineringsfejl og utilsigtede hændelser. Du kan læse mere om MEDCOM's arbejde her:

https://www.medcom.dk/projekter/faelles-medicinkort-fmk/fmk-paa-socialomraadet

Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet, herunder botilbud. I 2018 fokuserer det sundhedsfaglige tilsyn på medicinering og overgange i patientforløb. Du kan læse mere om hvordan styrelsen arbejder og de erfaringer de samler op fra deres tilsynsbesøg her:

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/