Socialområdet Digitalisering på socialområdet

Fælles medicinkort på socialområdet

Fælles Medicinkort giver relevante medarbejdere mulighed for at se, hvilken medicin den enkelte borger er i behandling med.

MEDCOM

MEDCOM tilbyder kommunerne hjælp til implementering af Fælles Medicinkort på socialområdet. Hvis alle de sociale institutioner tager FMK i brug, sikrer vi bedre sammenhæng for borgerne. Via FMK kan alle relevante medarbejdere se, hvilken medicin den enkelte borger er i behandling med. Det mindsker risikoen for medicineringsfejl og utilsigtede hændelser. Du kan læse mere om MEDCOM's arbejde på deres hjemmeside

Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet, herunder botilbud. I 2018 fokuserer det sundhedsfaglige tilsyn på medicinering og overgange i patientforløb. Du kan læse mere om hvordan styrelsen arbejder og de erfaringer de samler op fra deres tilsynsbesøg her på deres hjemmeside.

×

Log ind