Socialområdet Digitalisering på socialområdet

Fælles Faglige Begreber - Børn & Unge

Projekt FFB-B&U har til formål at strukturere og standardisere data til brug for at udvikle en mere ensartet dokumentationspraksis på området for udsatte og handicappede børn og unge – både i den enkelte kommune og på tværs af kommuner

Projektbeskrivelse

Projekt FFB-B&U, som er en del af Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025, skal være med til at understøtte og kvalificere dokumentationspraksis på området for udsatte og handicappede børn og unge.

Vi arbejder derfor for at strukturere og standardisere de resultatmålinger, der foretages i kommunernes it-systemer, da vi herved kan udarbejde et fælles sprog til brug på tværs af landets kommuner.

En fælles anvendelse af datastandarder på tværs af kommunerne muliggør bedre viden om effekten af indsatser til udsatte og handicappede børn og unge, samt deres trivsel og udvikling. Det skaber grundlag for at kunne styrke den faglige og styringsmæssige prioritering på området.

Projektet er sat i værk af styregruppen i delprogram 5 af Kommunernes Digitaliseringsprogram.

Læs mere om Fælles Faglige Begreber - Børn & Unge her.

×

Log ind