Socialområdet Digitalisering på socialområdet

Afslutningsrapport om sammenhængende borgerforløb for udsatte børn og unge

Afslutningsrapport for løsningsmodellen for sammenhængende borgerforløb for udsatte børn og unge på tværs af Aalborg Kommune og Region Nordjylland

Sammenhængende borgerforløb for udsatte børn og unge

Borgerne skal opleve en sammenhængende og effektiv offentlig sektor. Det betyder fx, at udsatte børn og unge og deres familier ikke skal bruge unødig tid på at være i kontakt med offentlige myndigheder.

Koordination og samarbejde på tværs af myndigheder skal ske enkelt og effektivt, så medarbejderne har de bedst mulige forudsætninger for at forstå de udsatte børn og unges situation og dermed imødekomme deres behov. Samarbejde mellem myndigheder skal være effektivt, så data deles, hvor de kan. De udsatte børn og unge og deres familier skal ikke have oplevelsen af, at de skal ”bære” oplysninger rundt mellem myndigheder.

Sådan lyder hensigtserklæringen for pilotafprøvning af sammenhængende borgerforløb for udsatte børn og unge, der har løbet fra august-december 2017.

Projektet har fokus på at afprøve sammenhængende borgerforløb i regi af initiativ 3.1 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvor målet er at øge koordination og samarbejde på tværs af myndigheder, så borgerne både møder en samarbejdende offentlig sektor, samt får bedre mulighed for at mestre eget liv.

Du kan læse hele afslutningsrapporten her

×

Log ind