Kommunale opgaver Socialområdet

Digitalisering på socialområdet

Danmark har siden årtusindeskiftet gennemgået en digital omstilling af den offentlige service. Fælles løsninger som borger.dk, Virk.dk, sundhed.dk, Digital Post, NemID og nu MitID gør hverdagen nemmere for borgere og virksomheder, hjælper myndighederne med at yde en god offentlig service og danner et solidt grundlag for fremtidens digitale udvikling. Også socialområdet udvikler sig hele tiden på den digitale front. Vi er kommet langt, men vi har fortsat brug for digitale redskaber og et stærkt digitalt fundament til at klare fremtidens udfordringer.

Digitalisering på Socialområdet

Digitalisering udgør en stadig større del af de kommunale kerneopgaver - ikke mindst på socialområdet, hvor fokus de seneste år særligt har været på Voksenudredningsmetoden (VUM 2.0) og Fælles Faglige Begreber og Fælles Faglige Begreber B&U.

Offentlig digitaliseringsstrategi

I den fælles kommunale digitaliseringsstrategi 2021-2025, DIGITALE SVAR PÅ FREMTIDENS UDFORDRINGER, kan du læse mere om målsætningerne for den digitale udvikling på socialområdet.

Selvbestemmelse og egenmestring

De fleste borgere ønsker at bestemme over eget liv. At gøre de ting de ønsker, når de ønsker det, uden at være begrænset af deres funktionsevne. Kommunernes arbejde på socialområdet skal understøtte dette ønske. I de kommende års udvikling på området er der derfor fokus på, at borgerne kan klare mere selv.

Digitale løsninger spiller en vigtig rolle i at understøtte denne udvikling. Der er både god livskvalitet og god samfundsøkonomi i at udbrede digitale løsninger, som gør den enkelte borger i stand til at klare sig selv bedst muligt. Den fælleskommunale digitale udvikling skal de kommende år understøtte:

  • Sammenhængende borgerforløb
  • Indsatser baseret på viden om effekt
  • Mest muligt selvhjulpne borger
  • Fremskudte indsatser i det nære
  • Tidlige og forebyggende indsatser
  • Bedre kommunikation og koordination mellem myndighed og udfører
×

Log ind