Kultur og fritid Nyhedsbrev

Status: Kulturmødet og Kulturens Analyseinstitut

KL arbejder for mere data og viden på kulturområdet og har understøttet det arbejde med en række aktiviteter og indsatser i løbet af de sidste to år. Senest har KL været værter for en debat om kulturens værdi på Kulturmødet 2021 og taget initiativ til at etablere et Kulturens Analyseinstitut i samarbejde med en gruppe aktører på området.

Kulturmødet på Mors 2021 og oplæg til Kulturens Analyseinstitut:

Ved dette års Kulturmøde på Mors var KL vært for en debat med titlen ”Kulturens værdi”. Her var temaet kulturens værdi både for den enkelte og samfundet, samt hvordan vi kan måle og italesætte denne. 

I debatten deltog bl.a. kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen og formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg Leon Sebbelin.

KL offentliggjorde sammen med en bredere initiativgruppe et oplæg til et Kulturens Analyseinstitut umiddelbart inden debatten, som derfor naturligt kom ind på, hvordan instituttet skal bidrage til at ruste kulturlivet til fremtiden med bedre data og viden om den effekt, som vi alle taler om, men få kan dokumentere.

Du kan se et samklip af debatten herover eller streame den i sin fulde længde på kl.dk.    

Kulturens Analyseinstitut og fællesmøde:

Oplægget til et Kulturens Analyseinstitut er udarbejdet i samarbejde med en initiativgruppe, der foruden KL består af repræsentanter fra Dansk Erhverv, Danske Kulturbestyrelser, Center for Kulturevaluering og Augustinusfonden.

Oplægget har som ambition af få genstartet en mangeårig debat om et analyseinstitut og et bedre vidensgrundlag på kulturområdet, ligesom det sætter en overordnet ramme for et selvstændigt og uafhængigt analyseinstitut, der skal medvirke til at skabe overblik over kulturlivet, indblik i særligt relevante forhold og dygtigt og hurtigt kunne bidrage med analyser på aktuelle sager, politiske udspil og beslutninger.

Læs oplægget her

Initiativgruppen har haft løbende dialog med kulturlivets aktører - herunder kommunerne og desuden haft foretræde for Folketingets Kulturudvalg i september.

Undervejs har Kulturministeriet oprustet deres interne data- og analyseindsats gennem en gradvis omdannelse af coronaressourcer til et nyt kontor for analyse og kulturøkonomi, der foreløbigt har 11 medarbejdere tilknyttet. KL og resten af initiativgruppen har hilst tiltaget velkomment, men mener ikke, at et ministerielt kontor kan opfylde det behov for tværgående overblik og uafhængig indsigt, som et Kulturens Analyseinstitut skal bidrage med.

På baggrund af oplægget inviterede initiativgruppen kulturlivet til et åbent fællesmøde på Børsen d. 7. oktober. Over 80 aktører på tværs af brancher og sektorer deltog i samtalen, om hvordan vi bedst sikrer, at et Kulturens Analyseinstitut kan skabe størst mulig værdi i kulturlivet og sameksistere med eksisterende vidensproducenter på området – herunder Kulturministeriets kontor for analyse og kulturøkonomi.

På baggrund af input fra den løbende dialog og fællesmødet har initiativgruppen udarbejdet en skriftlig opsamling, der er fremsendt til kulturministeren, ordførere og andre interessenter.

KL følger oplæggets færd i finanslovsforhandlingerne tæt.

Følg med i den fortsatte indsats på kl.dk og i kommende nyhedsbreve.

×

Log ind