Kultur og fritid Nyhedsbrev

På sporet af kulturens værdi

KL arbejder for mere data og viden på kulturområdet. Vi har løbende understøttet det arbejde med en række aktiviteter og arrangementer i det forgangne år, og indsatsen fortsætter på Kulturmødet 2021 til august.

”Hvordan måler vi kulturens værdi?”

Det spørgsmål stillede KL sidste sommer med podcasten "Det Kommunale Perspektiv: Kulturens værdi". Podcasten blev til i kølvandet på coronakrisen, som i høj grad var medvirkende til at tydeliggøre nødvendigheden af kultur i samfundet.

Samtidig stod kulturen paradoksalt nok under begge nedlukninger i en situation, hvor den trods befolkningens og aktørernes opfattelse af behovet for netop kultur, ikke oplevede at have gennemslagskraft hos beslutningstagerne.

Derfor har vi siden da løbende arbejdet for mere data på kulturområdet. Ikke fordi, der er tvivl om, at kulturen har en værdi i sig selv. Spørgsmålet er nærmere, hvordan vi understøtter og skaber et mere oplyst grundlag for politisk prioritering af kulturen både i og udenfor krisetider.

Læs mere om indsatsen i 2020. 

Den videre indsats i 2021

Vi videreførte indsatsen i 2021 med en webinarrække, der igen satte kulturens værdi og effekt under lup. Her gav en række meningsdannere, eksperter, politikere, kommuner og forskere deres bud på, hvordan vi kan arbejde med området ud fra perspektiver som dannelse, formidling, samfundsmæssige effekter, økonomi, coronakrise, børn og unge, kulturens analyseinstitut og meget mere.

 

På Kultur- og Fritidskonferencen 2021 var kulturens værdi i lyset af corona ligeledes en del af hovedtemaet ”Fællesskaber i forandring”, hvor særligt keynote-indlægget fra professor i Kulturøkonomi Pierluigi Sacco kom ind på kulturlivets økonomiske bidrag til samfundet, men også til mental sundhed, livskvalitet og sammenhængskraft.

KL er desuden repræsenteret i en initiativgruppe bestående af en række aktører på kulturområdet, som i fællesskab arbejder aktivt for etableringen af et Kulturens Analyseinstitut.  

Kulturmødet 2021

Vi fortsætter sporet om Kulturens Værdi på dette års Kulturmøde på Mors med en debat om, hvordan vi måler og italesætter vi kulturens værdi, som opsamling på podcastens temaer her et år længere fremme.

Med debatten vil vi blandt andet undersøge, hvordan kulturområdet kan lade sig inspirere af indsamlingen og brugen af data på eks. idrætsområdet, hvor Idrættens Analyseinstitut leverer viden til sektoren, samt hvordan et Kulturens Analyseinstitut kan bidrage til at skabe det nødvendige grundlag for at dokumentere kulturens værdi og effekt.

Debatten afholdes på Kulturmødet på Mors, men det vil være muligt at streame både live og efterfølgende. Det endelige debatprogram offentliggøres d. 1. juli.

Læs mere om Kulturmødet.

×

Log ind