Kultur og fritid Nyhedsbrev

Kurser sikrer grunden for arbejdet med folkeoplysningen

På to velbesøgte kurser i København og Aarhus blev regler og rammer for kommunernes administration af folkeoplysningsområdet gennemgået og drøftet

KL afholder en gang om året enten Grundkursus i Folkeoplysning eller et folkeoplysningsseminar. I 2020 blev seminaret til et ”webinar”, men efter sommerens genåbning blev der igen mulighed for at afholde fysiske kurser. Det udmøntede sig i to-dagskurser i både København og Aarhus.

Knap 80 deltagere lagde ører til, da tidligere formand og nu konsulent for Fritidssamrådet Danmark, Ole Munch, af to omgange underviste i kommunens lovbestemte forpligtelser på folkeoplysningsområdet – både ift. foreninger og aftenskoler. Også KL’s egne juridiske ressourcer bidrog i skikkelse af Natalia Louise Lehnsdal, chefkonsulent i Jura og EU, der gav et udførligt indblik i de mange folkeoplysningsrelevante muligheder indenfor kommunalfuldmagten. Undervejs blev der yderligere tid til inddragelse af erfaringer fra både udvalgte og repræsenterede kommuner på kurset.

Efter en tid med stor omvæltning for samfundet, kommunerne og den enkelte, var der mange nye ansigter på området.  Foruden generel tilfredshed med kurserne, viste evalueringen en efterspørgsel på undervisning i loven ”på flere niveauer”. Med lovens store rum for fortolkning i kommunen, kan man som ny på området have brug for en endnu mere grundlæggende indføring i dens bestemmelser. Samtidig gav undervisningen anledning til detaljerede drøftelser og erfaringsudveksling blandt mere praksiserfarne deltagere. KL vil derfor i det videre arbejde se på mulighederne for differentierede kurser på folkeoplysningsområdet.

KL takker for god deltagelse. KL er i dialog med relevante parter og følger udviklingen i forhold til en eventuel revision af folkeoplysningsloven, og vil i den henseende fortsat gennemføre webinarer mv. i det omfang, det bliver relevant for kommunernes forvaltning af området.

×

Log ind