Nyhedsbrev

Kultur- og borgerchef i Odsherred, Eva Ormstrup: ”Kulturen er også vigtig udenfor krisetider og højsæson”

I mange kommuner har Corona-krisen betydet aflysninger og nedskalering men også innovation og tilpasning. I vores podcast ’Det kommunale perspektiv: Kulturens Værdi’ kommer du med på besøg hos forskellige kommuner for at høre om deres håndtering i af krisen. Her folder vi Kultur- og borgerchef Eva Ormstrups erfaringer ud til inspiration.

Odsherred er ganske vist Danmarks største sommerhuskommune, men det betyder ikke at kultur- og foreningslivet kun har betydning i den mere eller mindre solbeskinnede højsæson. De fastboende borgere samt de sommerhusejere, der bruger deres ferieresidenser hele året rundt, har en klar forventning om, at ”der sker noget hele året”, som Kultur- og borgerchef, Eva Ormstrup, siger.

Men hvordan opretholder man så som kommune, at der er aktivitet i en tid, hvor alt besværes af virusretningslinjer og forsamlingsforbud? I Odsherred har de understøttet kultur- og foreningslivet gennem de to sideløbende spor: Kommunikation og økonomi.

”Vi arbejdede med at kommunikere de mange skiftende retningslinjer ud til kultur- og foreningslivet. Det har været afgørende med klar information til aktørerne, fordi det gav dem de klarest mulige rammer for at omstille arrangementer og events til et Corona-venligt format fremfor kategorisk at aflyse alt. Samtidig har der været politisk vilje til at etablere et økonomisk sikkerhedsnet til de, der var nødsaget til at aflyse eller sælge væsentlig færre billetter end beregnet”, fortæller Eva om kommunens todelte indsats.

Men i virkeligheden har den største læring fra Corona-tiden i Odsherred været, at den primære drivkraft for kriseinnovationen har rod i et stærkt samarbejde mellem de forskellige kulturinstitutioner og lokale aktører i sektoren.

”Der er en utrolig stærk samarbejdskultur i Odsherred, som vi ikke på den måde har faciliteret direkte under Corona, men som vi selvfølgelig gør vores for at understøtte også uden for krisetider. Vi har blandt andet et tætknyttet netværk omkring kulturinstitutionerne, der mødes og samarbejder på tværs mindst en gang om måneden. Derudover handler det om at give plads til den kreativitet og skabervilje, der er i såvel det professionelle som frivillige kulturliv, ved at rådgive med en rummelig tilgang, der ikke hæmmer de mange gode idéer”.

Ifølge Eva Ormstrup bærer det altså frugt at have et konsekvent kommunalt fokus på løbende at stimulere en samarbejds- og skabelseskultur, når krisen rammer. Og samarbejdsviljen er måske mere afgørende end nogensinde før, når krisen også på den lange bane kalder på kreative løsninger og med støtte fra kommunen.  

"Vi har altid haft et fokus på kulturens værdi, men det er jo klart, at når man pludselig mangler noget, så får man en større bevidsthed om, at det er det, der binder os sammen"

”Vi har jo oplevet, at der på trods af situationen har været gang i mange ting her i Odsherred. Vi har blandt andet holdt vores Alsang Stævne, der har været Geopark Festival, der har været lørdagsjazz, hvor arrangørerne kunne låne hegn og borde/bænke-sæt af den aflyste Vig Festival osv. Der har været alle de har ting, bare på nye måder, og behovet for at omtænke kulturbegivenheder i fællesskab ser ikke til at forsvinde foreløbig. Lige nu arbejder vi med at tage Corona-hensynene med ind i 2021, og også her er det det samarbejdet mellem kulturaktørerne, der driver udviklingen selvfølgelig med hjælp fra os”.

Corona-krisen har måske hjulpet Odsherred med at se kulturens værdi i et tydeligere skær, men det er ikke ensbetydende med, at der ikke også var et fokus før. Krisen har bare øget bevidstheden også på det politiske niveau, hvor politikerne nu er meget bevidste om borgernes forventninger til kulturlivet samt at understøtte nye måder at lave kulturarrangementer, ifølge Eva Ormstrup.

”Vi har altid haft et fokus på kulturens værdi og også foreningslivets betydning for fællesskaber, men det er jo klart, at når man pludselig mangler noget, så får man en større bevidsthed om, at det er det, der binder os sammen, når vi sidder på hjemmekontoret. Men kulturen er altid vigtig - også uden for krisetider og højsæson”.