Kultur og fritid Nyhedsbrev

Fremtidens folkeoplysning - en folkelig oplysning

Coronakrisen har udfordret og aflyst mange traditionelle fællesskaber i kommunerne, men i deres sted, er nye af slagsen spiret frem. Hvordan kan kommunerne understøtte disse nye fællesskabsstrukturer til gavn for den lokale sammenhængskraft. Er der behov for at nytænke folkeoplysningsområdet?

Coronakrisen giver voldsomme dønninger ind i hjertet af det etablerede foreningsliv, og mange mennesker står i øjeblikket uden de fællesskaber, som de har været en del af i foreningerne.

Kommunerne hjælper i øjeblikket med at holde hånden under foreningerne for at kompensere foreningerne for de manglende medlemsindtægter under coronakrisen, men krisen har ikke kun økonomiske omkostninger for foreningerne. De manglende fællesskaber kan også vise sig at få stor betydning for måden, vi er sammen på og dermed måske også for sammenhængskraften lokalt.

Men når de kendte fællesskaber er aflyst, opstår der også nye i deres sted. Hvordan rummer kommunerne de nye fællesskaber, og er der behov for at nytænke folkeoplysningsområdet?

Kulturministeren barsler med en konference om foreningslivets udfordringer, og fra KL’s side vil vi gerne spille ind i dette tema med et spørgsmål om, hvorvidt det ikke er på tide at nytænke folkeoplysningsområdet og måske udskifte Grundtvig med verdensmål?

Mange af de nye fællesskaber, der pibler frem, har måske en anden struktur end de traditionelle fællesskaber i foreningerne, men de kan være lige så værdiskabende for et lokalområde som en spejdergruppe eller en idrætsforening. Samtidig er der måske også behov for, at foreningerne får mulighed for at kunne nytænke deres aktiviteter - herunder digitale af slagsen - og samtidig kunne opretholde de kommunale tilskud.

Loven under lup

Sådan som forvaltningen af folkeoplysningsloven foregår i langt de fleste kommuner i dag, går det meste af budgetrammen til det etablerede foreningsliv i overensstemmelse med kommunernes forpligtelse ifølge folkeoplysningsloven. Derfor er der behov for en overordnet national drøftelse af, hvad formålet med folkeoplysningen er i 2020. Med forsat respekt for de kendte fællesskaber, som mange af os værdsætter og savner, men også i respekt for at bevare en vedkommende folkeoplysning, der styrker den lokale sammenhængskraft.

KL’s netop afsluttede folkeoplysningswebinar vil i det nye år, blive fulgt op af endnu et seminar/webinar, som stiller skarpt på kommunernes forvaltning af folkeoplysningsloven, og hvilke greb kommunerne benytter for at gøre folkeoplysningen vedkommende for borgerne.

Du kan læse mere om det næste seminar/webinar i det næste nyhedsbrev.