Kultur og fritid Nyhedsbrev

Direktør for Helsingør Teater: Borgerne skal møde kunsten, ikke kommunen

I KL forfølger vi løbende den overordnede dagsorden ”Kultur for flere”. Vi undersøger, hvorfor det er vigtigt, at kulturen når ud til stadigt flere borgere, og hvilken værdi den udbredelse kan skabe for alle involverede parter. Her fortæller teaterdirektør, Jens Frimann om de gode erfaringer med gadeteaterfestivallen ’Passage’ i Helsingør Kommunes udsatte boligområder.

I Helsingør ligger det almene boligbyggeri Nøjsomhed. Her bor over 1.000 borgere i ensartede grå blokke, der på sin vis er placeret lige mellem to modstående verdenshjørner på Nord- og Sydvej i det lille mikrokosmos lidt udenfor bymidten. Området figurerer pr. 1. december 2020 for fjerde år i træk som en ghetto på den omstridte ghettoliste, og står altså til at ende på den hårde ghettoliste næste år, såfremt der ikke sker en markant ændring i beboersammensætningen inden da. 

Helsingør Teater har de seneste 10 år stået bag gadeteaterfestivalen ’Passage’, som blandt andet opfører forestillinger i netop boligområdet Nøjsomhed. Hos direktør Jens Frimann er der ingen tvivl om, at det er afgørende for teatret at nå ud i de udsatte boligområder.

”Det er vigtigt for os at have tilbud til alle borgere i kommunen, og der bor rigtig mange mennesker i almennyttige boliger i Helsingør, som ikke normalt besøger os. Derfor vil vi gerne være til stede og ikke mindst tage de her beboere alvorligt. Vi kan ikke bare komme med det samme konventionelle program, vi ville lave andre steder, så det udfordrer jo også os til at lave projekter, der udspringer af boligområderne”.

Arbejdet med festivalen har over årene udmøntet sig i mange spændende forestillinger, som alle har bidraget til at belyse en anden og mere positiv fortælling om boligområdet til gavn for kommunen som helhed.

"Det handler mulighederne for at bruge de gode historier til at ændre de dårlige"

 ”Vi opdager virkelig ofte, at selvom mange af de borgere, der er i boligområderne, måske skiller sig negativt ud i alle mulige statistikker, så kan de stadig have en masse skjulte ressourcer, som bidrager til at gøre en by og et område spændende og originalt, og det har en enorm værdi for et kommunefællesskab. Det handler om at fremhæve nuancerne, og dermed også mulighederne for at kunne bruge de gode historier til at ændre de dårlige,” fortæller Jens Frimann.

Kommunen støtter fra bænken

”Det handler om at åbne et isoleret boligområde op. Med teaterforestillingerne åbnes et andet ”rum”, så folk udefra også føler, det er legitimt at komme ind i boligområdet. Festivalen hedder jo netop ’Passage’, fordi vi gerne vil skabe så ligefremt et møde med kunsten og hinanden som muligt - både for dem, der bevæger sig ind i et boligområde for første gang og dem, der har boet der hele livet. Det møde kan godt blive mudret, hvis borgerne føler de interagerer med en kommunal dagsorden fremfor kompromisløs kunst, der tager dem alvorligt”.

 

Kommunen er dog stadig en vigtig spiller, når det kommer til udbredelsen af kultur i Helsingør, og det skyldes ifølge Jens Frimann et mangeårigt fokus på kulturen som en løftestang på alle kommunens forvaltningsområder. Det har skabt en større synlighed og legitimitet for kulturen bredt i kommunen, og derfor føles det helt naturligt for teatret at tænke sig ind i f.eks. den boligsociale indsats.

”Vi oplever en enorm generøsitet og tillid til vores unikke kvaliteter fra Helsingør Kommunes side. Vi har et samarbejde, hvor vi faktisk løser nogle ikke-kritiske opgaver, som understøtter kommunale indsatser ved hjælp af en fremgangsmåde, som kommunen ikke selv kan benytte sig af. Derudover er der et fleksibelt råderum i vores samarbejde, hvor vi får lov til at udnytte, at vi er langt mere fleksibelt organiseret end kommunen”.

”Der vil altid være nogen, der ikke vil lege med, men…”

Det er ikke nødvendigvis nok, at stille kulturen til rådighed i boligområderne. Selvom der altid vil være trofaste publikummer, som kommer uanset hvad, så er der samtidig en stor gruppe af borgere, der har brug for et venligt skub for at deltage i festivalen som enten tilskuer eller frivillig. I den forbindelse spiller den boligsociale indsats og boligorganisationen en afgørende rolle for at inkludere stadigt flere beboere. 

Alligevel er det på ingen måde givet, at alle reagerer positivt på et sådant skub, men for Jens Frimann er dem, der ikke vil involveres ligeså vigtige som alle andre.

”Der vil altid være nogen, der ikke vil lege med, men jeg tror på, at det også har en effekt på dem, når de ser, at der foregår noget konstruktivt omkring dem. Det, at der er et fællesskab omkring noget, kan virkelig være med til at rykke et helt boligområdes identitet og omdømme i en positiv retning”.