Kultur og fritid

Medlemstilbud

Her kan du finde tilbud fra KL's kultur- og fritidsteam til kommunerne. Det omhandler nyhedsbrev på kultur- og fritidsområdet og kommunale netværk om kultur- og fritidsspecifikke områder. Derudover er der mulighed for at tilmelde sig KL's Folkeoplysningsdialog for kommunalt ansatte med interesse for folkeoplysningsområdet.