Kommunale opgaver Kultur og fritid

Kulturens værdi og effekt

Her kan du finde viden, analyser, undersøgelser og materialer vedr. kulturens værdi og effekt.

KL arbejder for en bedre italesættelse og dokumentation af kulturens værdi og effekt. På denne side samler vi materiale fra vores egne aktiviteter på området samt div. viden, analyser og undersøgelser. Siden udbygges løbende.

Kulturens Analyseinstitut

KL har som et led i vores indsats omkring kulturens værdi og effekt arbejdet målrettet for at etablere et Kulturens Analyseinstitut. Med Finanslovsaftalen for 2022, har aftalepartierne bag afsat 28 mio. til instituttets etablering og drift i perioden 2022-2025.

De nærmere rammer for etableringen af Kulturens Analyseinstitut drøftes ifølge aftaleteksten med aftalepartierne i første kvartal af 2022. KL følger processen tæt og arbejder i den forbindelse på en række input til aftalepartiernes drøftelser om instituttets organisering.

KL’s arbejde for instituttet er sket som en del af en initiativgruppe med repræsentanter fra Dansk Erhverv, Danske Kulturbestyrelser, Center for Kulturevaluering v. Aarhus Universitet og Augustinus Fonden. Initiativgruppen har i løbet af 2021 udarbejdet oplæg til etablering af instituttet samt faciliteret et fællesmøde, hvor sektorens interessenter bidrog med input.


Du kan læse de forskellige dokumenter herunder:

  • PDF

    kulturens-analyseinstitut-oplaeg.pdf

  • PDF

    Opsamling på og reflektioner over dialoger om et Kulturens Analyseinstitut - Okt 21.pdf

Interview om coronasituationens betydning for kulturlivet med Pierluigi Sacco, professor og kulturøkonom, seniorrådgiver i OECD mv.

Ved KL’s Kultur- og Fritidskonference 4. maj deltog den italienske professor Pierluigi Sacco i et interview med moderator Tine Gøtzsche, hvor han gav en række europæiske og internationale perspektiver på coronakrisens betydning for kulturlivet og på kulturlivet i Danmark.

KL's webinarrække om kulturens værdi og effekt 2021

På webinarerne præsenterer vi aktuel viden om kulturens værdi og effekt via samtaler, debatter og interviews med bl.a. videnspersoner, forskere, politikere og kommuner, og vi giver tilhørerne mulighed for at deltage med spørgsmål, kommentarer og refleksioner.

Det vil snart være muligt at gense alle webinarer her på siden. 

Læs mere om de enkelte webinarer her.

Webinar om Billedkunstens indsats ”Billedkunstens betydning” 2. december 2020

Slides fra Seismonauts oplæg

Indsigtsrapport og metoderedskab fra ”Billedkunstens betydning”

Se Odense, Vejle og Aalborg Kommunes videooplæg (tryk på pilen til højre for at se næste video)

 

KL Kulturpodcast

Læs mere om og lyt til "Det kommunale perspektiv: Kulturens værdi"

 

Materiale fra konferencen "Kultur for flere": 

Information om konferencen

Slides fra oplæg v. kulturøkonom og professor på CBS, Trine Bille

Video: Internationale erfaringer 

 

Øvrigt materiale:

Rapport: Billedkunsten i kommunerne - Potentialer og anbefalinger

Danmarks Biblioteksforening vedr. fremtidens biblioteker

Statens Kunstfond vedr. Kunst som løftestang

Center for Kulturevaluering

Marc Moores strategiske trekant

Kulturprinsen, Udviklingscenter for børne- og ungekultur – forskningsprojekt ift. kunst og kultur for børn

Kultur- og sundhedsplan, Aarhus Kommune

×

Log ind