Kultur og fritid

Kulturen som vækstdriver

Feltet mellem kultur, vækst og erhverv er mangfoldigt og spirende. Hvad kræver det af kommunen at tænke kultur- og fritidsområdet ind i en vækstdagsorden og hvordan kommer det borgerne til gode, hvis man gør?

Bindeled mellem erhvervsliv og kulturinstitutioner

På konferencen Kulturen som Vækstdriver den 6. september 2016 satte KL fokus på kommunernes muligheder for at spille en aktiv rolle som bindeled mellem erhvervsliv og kulturinstitutioner, mellem nørderne og det etablerede system på kultur- eller erhvervsområdet og mellem egne forvaltninger på tværs af politikområder.

Pixi med udfordringer og budskaber

Koblingen mellem kultur, vækst og erhverv stiller bl.a. krav til, hvordan kommunerne samarbejder internt på tværs af forvaltninger og politiske udvalg, hvordan man vurderer og sandsynliggør kulturens effekter og værdi og hvordan man skaber et fælles sprog for koblingen mellem kultur, erhverv og vækst.

Dette var nogle af de udfordringer, konferencedeltagerne diskuterede og kom med deres bud på, hvordan man kan håndtere. Diskussionerne er samlet i en pixi.

Otte tværgående budskaber

På tværs af diskussionerne gik otte budskaber igen:

 • Involver bredt, sæt jer ind i interessenternes behov og hav respekt for interessenternes
  kompetencer
 • Det er vigtigt med en tydelig, fælles historie på tværs af kommunen og de eksterne
  interessenter
 • Læg en plan og stå fast
 • Politisk mod, retningsgivning og opbakning hele vejen er alfa og omega for succes
 • Kulturen kan være et enzym i alle politikområder, kulturen er ikke en niche
 • Der er behov for at definere hvad vækst og kultur er og for at skabe dokumentation for kulturens effekter og værdi
 • Inviter atypiske interessenter til at se på jer med et nyt blik - kunstnere, kreative iværksættere, sygeplejen osv.
 • Samarbejd på tværs af forvaltninger og kommunegrænser