Kommunale opgaver Kultur og fritid

Kultur- og Fritidskonference

KL afholder Kultur- og Fritidskonference den 23.-24. maj 2023 i København under temaet ”Kultur, fritid og idræt – en del af løsningen”. Information om tilmelding og program vil løbende blive opdateret på denne side.

KL's Kultur- og Fritidskonference

Om konferencen
Kultur- og Fritidskonferencen er KL’s store kommunalpolitiske konference på kultur- og fritidsområdet. Målgruppen er politikere og embedsfolk fra kommunerne, repræsentanter fra kultur- og fritidslivets institutioner, foreninger og organisationer og øvrige interesserede.

Tema for konferencen i 2023
Kultur, fritid og idræt er en del af den kommunale helhed og de kvaliteter, der ligger heri kan i høj grad være med til at skabe værdi og effekt ift. andre kommunale velfærdsområder. Det er ikke mindst relevant i den nuværende situation hvor vi står overfor en række store udfordringer, som har brug for løsninger, der går på tværs og bliver belyst fra flere perspektiver. På konferencen sætter vi fokus på, hvordan kommunerne kan arbejde med kultur, fritid og idræt for alle og med bæredygtighed ift. kultur- og fritidsområdet.

Vi  undersøger via politiske drøftelser, faglige oplæg, debatter og samtaler, hvordan kultur, fritid og idræt kan være med til at løsne op for de ”wicked problems”, kommunerne står overfor ift. den stigende mistrivsel hos børn og unge, klima, demografisk udvikling og velfærdsstat under pres. Hvordan kan kultur- og fritidslivet være med til at adressere disse udfordringer ved at understøtte en positiv udvikling, den lokale sammenhængskraft og meningsfulde fællesskaber?

Konferencen afholdes på Det Ny Teater, Gammel Kongevej 29, 1610 København V

 

Tilmelding og hotel

Vi åbner for tilmeldingen mandag, den 6. februar kl. 13.00.

Program

I 2023 byder vi på oplæg, samtaler og debatter under emnet 'Kultur, fritid og idræt - en del af løsningen'

 

×

Log ind