Kommunale opgaver Kultur og fritid

Kommunernes udvalg på kultur- og fritidsområdet

KL har for femte gang kortlagt, hvor kultur og fritidsområdet har hjemme i kommunernes stående udvalg. Mens flere kommuner lægger området sammen med sundhed, erhverv og udvikling eller demokratisering og civilsamfund, har færre kommuner i den nye valgperiode et selvstændigt kultur- og fritidsudvalg.

Nyhederne for perioden 2022-2025

  1. I perioden 2018-2021 indførte KL en fjerde type kategori i kortlægningen af stående udvalg på kultur- og fritidsområdet. Det drejede sig om udvalg, som integrerer områder omkring demokratisering, borger, fællesskab og civilsamfund. Indenfor denne organisering er der i perioden 2022-2025 sket en stigning fra 5 til 7 kommuner.
  2. I perioden 2022-2025 er der 52 kommuner, som har selvstændige kultur- og fritidsudvalg, hvor der før var tale om 55 selvstændige udvalg.
  3. 36 kommuner har gennemført større eller mindre ændringer i deres organisering af udvalg, der organiserer kultur- og fritidsområdet.
  4. I 69 kommuner er der sket ændringer på formandsposterne.

Den samlede oversigt over ændringerne fra perioden 2007-2025 findes i tabellen nedenfor:

 

2022-2025

2018-2021

2014-2017

2010-2013

2007-2009

Selvstændige kultur- og fritidsudvalg

52

55

62

65

65

Kultur og fritid lagt sammen med sundhed, erhverv- og udvikling

25

23

21

18

18

Kultur og fritid lagt sammen med social, familie og børn

14

15

15

15

15

Kultur og fritid lagt sammen med borger og demokrati

7

5

     
  • XLSX

    Kommunernes politiske udvalg på kultur- og fritidsområdet 2007-2025.xlsx (3)

 

 

 

×

Log ind