Kultur og fritid Kommunenetværk

KL’s netværk for kulturchefer

Netværket er for kulturchefer eller ledere med direkte kontakt til det politiske niveau på området.

Kultur er en del af den kommunale helhed, men kulturområdet adskiller sig alligevel fra andre kommunale områder.

På det strukturelle plan indeholder kulturområdet kun få skal-opgaver for kommunerne, og området er i vid udstrækning præget af en rammelovgivning. Det giver på den ene side mulighed for udvikling og tilpasning til den lokale kontekst – men på den anden side betyder dette også, at kulturområdet kan blive klemt eller overset i såvel lokale som nationale prioriteringer. Denne tendens forstærkes af udfordringer ved en italesættelse og dokumentation af kulturens værdi og effekt.

Derudover er kulturområdet i en række kommuner præget af mange forskellige typer af organisering og opgaver, og kulturcheferne har derfor et omfattende ledelses- og styringsansvar, hvor man udover understøttelse af det politiske niveau og ledelse af medarbejdere i forvaltning eller lign. også skal forholde sig til kommunale institutioner og selvejende institutioner, foreninger, ildsjæle og andre typer af aktører.

Som kulturchef navigerer man dermed i en arena, der er præget af kompleksitet på flere forskellige niveauer, og KL ønsker med netværket for kulturchefer at tilbyde en platform for videndeling, inspiration og læring på tværs af kommunerne. 

Formål:

Formålet med netværket er desuden at være en ramme for drøftelser af kulturens værdi og effekt, og hvordan vi italesætter og dokumenterer dette, ligesom netværket skal have fokus på aktuelle kulturpolitiske dagsordener.

Som deltager i netværket vil man blive opdateret på nyt fra KL på kulturområdet, høre spændende oplæg og møde andre kulturchefer fra kommunerne.

Det er tanken, at netværket beskæftiger sig med emner, der udpeges af deltagerne selv, og at deltagerne spiller en aktiv rolle på netværkets møder, hvor der udover netværksdeltagerne også vil være en ekstern oplægsholder, der spiller ind i det pågældende emne.

Målgruppe:

Netværkets målgruppe er kulturchefer eller ledere med direkte kontakt til det politiske niveau.  

Arrangement

Netværk for kulturchefer

×

Log ind