Kommunale opgaver Kultur og fritid

Kend din Kommune

Rapporten ”Kend din kommune 2023” kortlægger kommunernes leverede velfærd og stiller blandt andet skarpt på kultur og fritid, så du nu kan benchmarke din kommune mod andre kommuner på området.

KL udgiver hvert år rapporten ”Kend din Kommune” med henblik på at styrke vidensgrundlaget for effektiv styring i kommunerne og som inspiration til politiske drøftelser.

I dette års rapport kan du blandt andet finde svar på spørgsmål som: Hvor mange udgifter bruger de danske kommuner hver især på kultur og fritid? Hvor mange timer holder min kommunes biblioteker åbent? Hvor mange idrætsfaciliteter er der per indbygger i min kommune sammenlignet med andre kommuner?

Med ca. 12 mia. kr. udgør udgifter til kultur og fritid omkring 3 pct. af de samlede kommunale udgifter. Kultur- og fritidsområdet er målt på udgifter et af de mindre kommunale områder, men kan indgå som en vigtig del af den kommunale helhed, blandt andet i samspil med store velfærdsområder. Nøgletallet i rapporten viser, at kommunerne bruger mellem ca. 1.100 til 3.200 kr. pr. borger til kultur og fritid. 

Læs rapporten her: 

 

×

Log ind