Kommunale opgaver Kultur og fritid

Idræts- og fritidsfaciliteter

De kommunale idræts- og fritidsfaciliteter er omdrejningspunktet for en lang række kommunale services over for borgerne. KL understøtter en udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter, som tilgodeser den kommunale service, som borgerne kan forvente, og som sker inden for de kommunale budgetrammer.

De kommunale idræts- og fritidsfaciliteter er omdrejningspunktet for en lang række kommunale services over for borgerne. Det gælder eksempelvis lige fra skoleaktiviteter over sundhedsfremmende indsatser til idræts- og fritidstilbud.

Den store efterspørgsel på idræts- og fritidsfaciliteter udgør samtidig et pres på de kommunale budgetter, som udfordres af voksende udgifter til kernevelfærd og anlægsloft.

Udnyttelsen af de eksisterende kommunale idrætsanlæg har samtidig vist sig at variere meget. På tidspunkter hvor håndboldhallen skulle være fyldt med aktiviteter, står hallen tom og på 11-mands kunstgræsbanen spilles der kun fodbold i den ene ende af banen.

I udviklingen og etableringen af nye kommunale idræts- og fritidsfaciliteter er der mange hensyn og interesser, der skal tages højde for. Faciliteterne skal således både opfylde krav til afvikling af turneringskampe, understøtte sociale og rekreative formål og sikre størst mulig udnyttelse 24/7.

KL understøtter tidssvarende idræts- og fritidsfaciliteter

KL ønsker at understøtte en udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter, som tilgodeser den kommunale service, som borgerne kan forvente, og som sker inden for rammerne af de kommunale budgetrammer. De overordnede temaer for KL's understøttelse af kommunernes udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter er beskrevet i de følgende afsnit.

Uhensigtsmæssige krav til idrætsfaciliteter

De vidtrækkende krav til fodboldstadions medfører til stadighed et uhensigtsmæssigt økonomisk pres på kommunerne. Idrætsorganisationers krav til indretningen af idræts- og fritidsfaciliteter for afvikling af turneringskampe skal ske i overensstemmelse med den kommunale virkelighed.

Bæredygtighed i etablering og drift af bygninger

Økonomisk og miljømæssig bæredygtighed i idræts- og fritidsbyggerier er nødvendige prioriteringer for at undgå omkostningstunge byggerier. Det gælder eksempelvis ved byggerier med lav anvendelse, stort energiforbrug og en mulig miljøpåvirkning.

Aktivt udeliv under hensyntagen til naturen

Den øgede interesse for friluftsliv og udendørs fysisk aktivitet skal understøttes med øget tilgængelighed og indtænkning i lokalplaner. I udviklingen af udendørsfaciliteter til understøttelse af et aktivt udeliv, skal der tages hensyn til naturens egenværdi og miljø- og fredningshensyn.

Strategisk grundlag for udvikling af idrætsanlæg

Forudsætningen for en udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter, der er tilpasset en lokal kontekst, er en langsigtet, strategisk baseret handlingsplan, hvor der både ligger brugerinddragelse og et politisk beslutningsgrundlag bag. 

 

Nyhed

Forbud mod brug af gummigranulat vedtaget fra 2031

EU kommissionen har vedtaget et forbud mod brug af gummigranulat med udgangen af 2031. KL planlægger en temadag med IFFD om beslutning og drøftelse af hvor det stiller baneejerne.

 

×

Log ind