Folkeoplysningsområdet

Satser i henhold til folkeoplysningsloven

Regulering af satser for 2020 i henhold til folkeoplysningsloven

Lokaletilskud

Ifølge Kulturministerens bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011 reguleres satserne for lokaletilskud efter folkeoplysningsloven med den procentsats, der anvendes ved regulering af statens generelle tilskud til kommunerne.

Denne procentsats er i 2020 beregnet til 2,4 %, og det kan derfor efter aftale med Kulturministeriet oplyses, at de nævnte satser reguleres således:

 

Satsen i henhold til folkeoplysningsbekendtgørelsens § 13:

 

2019

2020

Almindelige lokaler

135,98 kr.

139,24 kr.

 

Satsen i forhold til folkeoplysningsbekendtgørelsens § 16:

 

2019

2020

Haller, bortset fra ridehaller

272,05 kr.

279,03 kr.

Andre lokaler, inkl. ridehaller

135,98 kr.

139,24 kr.

 

Mellemkommunale betalinger på aftenskoleområdet

Satserne for mellemkommunale betalinger på aftenskoleområdet i henhold til folkeoplysningsbekendtgørelsens § 20 reguleres således:

 

2019

2020

Undervisning, studiekredse og fleksible tilrettelæggelsesformer

9,35 kr.

9,57 kr.

Deltagelse med handicap i relation til et konkret emne

64,96 kr.

66,51 kr.