Kommunale opgaver Kultur og fritid

Folkeoplysningsområdet

Folkeoplysning handler i bred forstand om de frie folkeoplysende virksomheder, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag. Mere præcist kan det eksempelvis være idrætsforeninger, politiske foreninger, religiøse foreninger og aftenskoler.

Find svar i ”Den blå bibel”

KL har udarbejdet publikationen ”Folkeoplysningsloven med kommentarer” over folkeoplysningsloven, som den fremtræder efter 2011 med bemærkninger og kommentarer til de enkelte lovparagraffer.

Publikationen bliver kaldt ”den blå bibel”, da den, som navnet hentyder til, giver svar på stort set alle spørgsmål inden for kommunernes støtte til den folkeoplysende virksomhed.

Bogen kan købes på Kommuneforlaget.

Videndeling, netværk og inspiration i Yammer

For spørgsmål angående folkeoplysningsområdet henvises I til KL’s Yammer-portal, hvor gruppen ”Folkeoplysningsdialog” er oprettet. Gruppen bliver flittigt brugt af kommunerne for at få inspiration, generel videndeling og netværke på folkeoplysningsområdet.

Gruppen er kun for kommunale medarbejdere, og det er helt gratis at være medlem.

Mulighed for juridisk bistand

Såfremt hverken en kommunes egen jurist, dialogportalen eller ”Den blå bibel” kan give svar på ens spørgsmål, er man som kommune velkommen til at kontakte KL for uformel juridisk bistand på folkeoplysningsområdet.

KL gør opmærksom på, at det er Kulturministeriet, der udarbejder og ejer folkeoplysningsloven, og den overordnede lovfortolkning således kommer derfra.  

Kurser

KL udbyder jævnligt grundkurser i folkeoplysning, hvor temaer som støtte til frivillige foreninger, aftenskoler og kommunalfuldmagten er på programmet.

Underviserne på grundkurset kommer både fra KL og folkeoplysende organisationer og har mange års erfaring med det folkeoplysende område.

Læs mere og tilmeld dig kurserne for efteråret 2021 her.

Generel interessevaretagelse

KL er repræsenteret i forskellige udvalg og grupper på statsligt niveau og hos interesseorganisationer. Her har KL fokus på at varetage kommunernes fælles interesse på det folkeoplysende område.

Yderligere informationer

Her på siden kan du desuden finde forskellige vejledninger, afgørelser og takster samt følge med i KL’s kurser og konferencer på området.