Kultur og fritid

Effekter og værdier

Virkeligheden ændrer sig for kommunerne i disse år. Debatoplægget "Virker det?" lægger op til drøftelser om effekter og værdier i en kommunal virkelighed, hvor tværfaglige løsninger ikke længere er en mulighed, men en nødvendighed.

Virker det?

Debatoplæg om effekter og værdier

Hvilke krav om at synliggøre og vurdere effekter og værdier stiller det til de kommunale forvaltninger, når der føres politik på tværs af politikområder? Giver dette nye muligheder for lokalpolitikerne til at prioritere, hvilke dagsordener kultur- og fritidsområdet skal være med til at løfte? Og hvilke konsekvenser har en øget tværfaglig og tværsektoriel tilgang for den måde, området styres og ledes på?

Det er nogle af de spørgsmål, debatoplægget "Virker det? Debatoplæg om kulturens og fritidens effekter og værdier i en ny kommunal virkelighed" stiller til kommunalpolitikere og forvaltninger i kommunerne.

Debatoplæg med tre temaer

Debatoplægget lægger op til drøftelser inden for tre temaer:

  • Hvilke effekter og værdier kommunerne ønsker at opnå med kultur- og fritidsområdet?
  • Hvilke dilemmaer rummer arbejdet med at måle og vurdere effekter og værdier?
  • Hvordan er relationen mellem arbejdet med effekter og værdier og styring og ledelse?

I debatoplægget er temaerne krydret med fakta, kommunale cases og en række diskussionsspørgsmål, lægger op til debat i de kommunale forvaltninger og blandt kommunalpolitikere.

  • PDF

    Virker det? Debatoplæg om effekter og værdier i en