Kultur og fritid Det kommunale perspektiv: Kulturens værdi - en podcast

Episode 2: Kultur i krisetider

I forbindelse med den ekstraordinære situation under Covid-19 er kulturens værdi blevet endnu tydeligere. En række kommuner har været frontløbere ift. at etablere hjælpepakker for at understøtte kulturlivet og i flere tilfælde har erhvervslivet støttet op om dette. Sideløbende har der været en stor omstilling lokalt, og kommuner og institutioner har fundet nye måder at imødekomme borgernes behov for kreative og positive fællesskaber, skabertrang og virkelyst. Samtidig har det været svært for kulturen at komme på den nationale dagsorden, bl.a. fordi der mangler samlet viden og overblik.

I dette afsnit interviewes Leon Sebbelin, formand for KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.

Derudover medvirker:

  • Jørn Pedersen, borgmester i Kolding Kommune
  • Eva Ormstrup, kultur- og borgerchef, Odsherred Kommune
  • Rabih Azad-Ahmad, kulturrådmand i Aarhus Kommune
  • Jens Bjerg Sørensen, bestyrelsesformand for Købmand Herman Sallings Fond