Kultur og fritid Det kommunale perspektiv: Kulturens værdi - en podcast

Episode 1: Kultur i kommunerne

Kommunerne har stor betydning for kulturområdet, og kulturen er vigtig for kommunerne. Kulturen er en del af den kommunale helhed, og kulturens værdi i kommunerne er mangesidet. Kunsten og kulturen har en værdi i sig selv, og samtidig tilfører kulturen værdi til andre områder og samfundet generelt. Kultur spiller en stor rolle ift. kommunale dagsordner inden for områder som dannelse og læring, børn og unge, social og sundhed, fællesskaber og sammenhængskraft, erhverv og turisme mv.

I dette afsnit interviewes Leon Sebbelin, formand for KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.

Derudover medvirker:

  • John Bøgelund Frederiksen, kultur- og Borgerservicechef i Silkeborg Kommune
  • Mini Blume, Billedskoleleder i Helsingør Kommune
  • Jan Milling, ejer af Milling Hotels