Coronavirus/Covid-19

Information fra myndighederne

Pga. håndtering af smittespredning af Covid-19 er der iværksat en række tiltag, der har betydning for kultur- og fritidsområdet i kommunerne. Her kan du finde links til information fra myndigheder, Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen mv.

Regeringen har udstedt en række bekendtgørelser i forbindelse med håndteringen af Covid-19. Her kan du finde den gældende bekendtgørelse vedr. forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.

For generel information fra myndighederne omkring coronavirus og Covid-19 situationen se coronasmitte.dk.

For information omkring regeringens tiltag vedr. kultur- og fritidsområdet se Kulturministeriets hjemmeside om Covid-19.

På Kulturministeriets hjemmeside finder du bl.a. information om
hjælpepakker, initiativer og kompensationsordninger vedr. kultur- og fritidslivet

love og bekendtgørelser med relevans for kultur- og fritidslivet

nyheder og pressemeddelelser udsendt fra ministeriet vedr. Covid-19

Kulturministeriets kompensationsordninger ansøges via Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

KL står til rådighed for kommunerne ift. at afklare evt. generelle spørgsmål med Kulturministeriet og kan bl.a. kontaktes på corona@kl.dk. Se også kontaktpersoner i fagkontoret i boksene til højre.

For konkrete spørgsmål vedr. hjælpepakker mv. henviser vi til Kulturministeriet.