Kultur og fritid Coronavirus/Covid-19

Information fra myndighederne

Pga. håndtering af smittespredning af Covid-19 er der iværksat en række tiltag, der har betydning for kultur- og fritidsområdet i kommunerne. Her kan du finde links til information fra myndigheder, Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen mv.

Regeringen har udstedt en række bekendtgørelser i forbindelse med håndteringen af Covid-19. Her kan du finde den gældende bekendtgørelse vedr. forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.

For generel information fra myndighederne omkring coronavirus og Covid-19 situationen se coronasmitte.dk.

For information om restriktioner, retningslinjer, hjælpepakker mv. for kultur- og fritidsområdet se Kulturministeriets hjemmeside.

Her kan du finde information om opkrævning af brugerbetaling på musik- og kulturskoler 

KL står til rådighed for kommunerne ift. at afklare evt. generelle spørgsmål med Kulturministeriet. Se kontaktpersoner i boksene på denne side.   For konkrete spørgsmål vedr. hjælpepakker mv. henviser vi til Kulturministeriet eller Slots- og Kulturstyrelsen.