Kultur og fritid Coronavirus/Covid-19

Information fra KL

KL står til rådighed for kommunerne mht. at afklare spørgsmål vedr. Covid-19-situationens konsekvenser for kultur- og fritidsområdet. I den forbindelse varetager KL kommunernes interesser overfor og sammen med staten og interesseorganisationerne på området. Her kan du finde nyheder til kommunerne fra KL omkring Covid-19-situationen og kultur- og fritidsområdet.

Sommerpakke til kulturoplevelser i Danmark og forlængelse af kompensationsordning

Opdaterede retningslinjer for genåbning af biblioteker, museer, arkiver og lignende gældende fra 22. juni 2020

Reviderede retningslinjer for teatre biografer kulturarrangementer med siddende publikum

Sommeraktiviteter for børn og unge

Fase 3 genåbning af indendørs aktiviteter og ændring af forsamlingsforbud

Retningslinjer for genåbning af foreningsliv, aftenskoler, spejdere, musik - og kulturinstitutioner og lign. institutioner

Fortsat ingen retningslinjer for genåbning af foreningsaktiviteter og musik- og kulturskoler

Retningslinjer i forbindelse med fremrykket genåbning fase 2

Fremrykket genåbning af kulturområdet i fase 2

Retningslinjer for genåbning af bibliotekerne pr. 18. maj 

KL anbefaler, at kommuner afventer melding fra staten mht. genåbning af musik- og kulturskoler 

Anden fase af genåbningen skaber mulighed for udendørs-aktiviteter for idræts- og foreningslivet og mulighed for ind- og udlån på biblioteker 

Opkrævning af brugerbetaling på musik- og kulturskoler 

Regionale spillesteder beholder tilskud 

Kompensationsordning til særlig nødlidende kulturinstitutioner 

Forlængelse og udvidelse af kompensationsordning til arrangører 

Kulturinstitutioner omfattes af hjælpepakker, statslige tilskud fremrykke og foreningslivet får ekstraordinært tilskud 

Mulighed for at fastholde tilskud til folkeoplysningsområdet, men stadig store udfordringer på kultur- og fritidsområdet.