Biblioteksområdet

Inspiration til biblioteksområdet

Bibliotekerne arbejder på mange fronter med udvikling af sin virksomhed. På denne side finder du bl.a. lidt inspirationsmateriale for nye rollefordelinger på biblioteket, hjælpemetoder til løsninger på uafhentede biblioteksmateriale og til musikken på folkebiblioteket.

Tre roller

Folkebibliotekerne befinder sig i disse år i en omstilling, hvor nye opgaver og funktioner dukker op, mens andre opgaver og funktioner svinder ind. KL og HK Kommunal har i den forbindelse udarbejdet et inspirationsmateriale til folkebibliotekernes ledere og medarbejdere om mulige nye opgaver, roller og kompetencebehov i folkebiblioteket. Inspirationsmaterialet skitserer tre roller med titlerne: Performeren, frivilligkoordinatoren, samt eventmageren.  

Inspirationsmaterialet kan du finde i en PDF-version her. Bemærk, at Prezien har en lydside.

Uafhentede biblioteksmateriale

Nogle folkebiblioteker oplever, at reserveret materiale aldrig hentes af låneren. Det er spild af penge.

KL har gjort kulturministeren opmærksom på problemet, og foreslået, at de kommuner, der ønsker det, kan indføre en gebyrordning. Som Biblioteksloven er nu, er det imidlertid ikke muligt at opkræve gebyrer for uafhentet materiale.

Det er dog ikke alle biblioteker, der oplever problemer med uafhentede reservationer. Alligevel har flere kommuner iværksat lokale initiativer til at nedbringe antallet af reserverede materialer, der ikke hentes. I højre side kan du finde inspiration til løsninger på uafhentede biblioteksmaterialer fra Holstebro og Egedal Kommune.

Musikken og folkebiblioteket

En del af folkebibliotekets opgave er at dække musikområdet. Der sker i disse år meget med borgernes forbrugsmønstre og musikken i borgernes liv.

Derfor er der god grund til, at kommune og bibliotek drøfter, hvad man vil med musikken i den enkelte kommune.

Vil biblioteket mest være en musiksamling ? Handler det mere om, at biblioteket skal være en aktiv del af det lokale musikliv? Eller er musikken først og fremmest interessant af hensyn til en gruppe af borgere, der ellers ikke bruger biblioteket?

Der er mange forskellige veje at gå. Slots- og kulturstyrelsen har udgivet to publikationer, der kan inspirere det lokale arbejde. De to publikationer findes i højre side. God fornøjelse med den lokale debat. 

Inspiration

Her kan du hente forskelligt materiale til biblioteksområdet:

 • PDF

  Skoler og biblioteker smelter sammen.pdf

 • PDF

  Fredericia Biblioteks skoletilbud 2017-18.pdf

 • PDF

  Skanderborg Kommune - invitation til temadag.pdf

 • PDF

  Åben skole på Frederiksberg.pdf

 • PDF

  Tusind og én slags biblioteker.pdf

 • PDF

  Tre roller på biblioteksområdet

 • PDF

  Tre Roller På Biblioteket.pdf

 Uafhentede materialer 

Inspirationscases fra Egedal kommune

Slots- og Kulturbestyrelsens publikationer

 • PDF

  PDF Biblioteker og musik - inspirationer.pdf

 • PDF

  PDF Biblioteker og musik - perspektiver.pdf