Kultur og fritid Biblioteksområdet

Det sammenhængende bibliotek

Folkebiblioteket er i dag både et fysisk og digitalt bibliotek – også kaldet ”det sammenhængende bibliotek”.

De bærende elementer ved det fysiske bibliotek er de fysiske rammer, som hovedbiblioteker, lokale biblioteker, bogbusser mm., der huser bøger og andre materialer, og som også giver rum til forskellige aktiviteter som læsegrupper, foredrag mv.

Det digitale bibliotek er bl.a. borgervendte løsninger som bibliotekernes hjemmesider, digitale ressourcer som e-bøger, streaming af film osv., som er hægtet op på ”den nationale fælles bibliotekskatatalog”, der indeholder nationalbibliografien (dvs. en registrering af alle bøger og andre materialer, der er udgivet i Danmark) og data om bibliotekernes materialer og udlån.    

Det digitale bibliotek har været del af de fælleskommunale digitaliseringsstrategier siden 2011. Her finder du den nyeste indsats ift. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020.

I 2012 etablerede KL og Kulturministeriet Danskernes Digitale Bibliotek med henblik på at understøtte en digital udvikling på biblioteksområdet og skabe sammenhæng mellem det fysiske og det digitale bibliotek. I 2020 blev KL og Kulturministeriet er enige om at nedlægge Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) i den nuværende form. DDB’s opgaver vil fra sommeren 2020 blive varetaget af en forening etableret af folkebibliotekerne. 

Læs mere om ændringen her