Power Point-præsentation 

Debatoplægget ledsages af en Power Point-præsentation med nøgletal og statistik, som beskriver nationale tendenser på biblioteksområdet. Præsentationen kan understøtte den lokale debat og suppleres med lokale data efter behov. 

Power Point-præsentation: Nøgletal for biblioteker

Links til data fra Danmarks statistik: 

Her finder du links til relevant statistik på biblioteksområdet. 

Bibliotekernes udlån, bestand, materialeudgifter mv. - kommuneopdelt

Bibliotekernes åbningstimer - regionsopdelt

Folkebiblioteker i tal (slks.dk)

Biblioteksbarometer for folkebiblioteker (slks.dk)

×

Log ind