Biblioteksområdet Debatoplæg: Udnyt folkebibliotekernes potentiale

1. Debatoplæg: Udnyt folkebibliotekernes potentiale

Det er kommunerne med kommunalbestyrelserne i spidsen, der sætter den lokale kurs for folkebiblioteket, så bibliotekerne udvikler sig ind i fremtiden. Derfor har KL udarbejdet debatoplægget ”Udnyt folkebibliotekernes potentialer” til alle kommuner.

Samfundsudfordringerne er mange: Ensomheden har bredt sig under corona-nedlukningen, mistrivslen blandt børn og unge er stigende, vores informationssamfund flyder over med "fake news", og behovet for kompetencer til at begå sig i en digital verden er kun blevet større. Her kan folkebibliotekerne spille en afgørende rolle i løsningen. 

I oplægget peger KL på, at folkebibliotekerne udover sit fokus på oplysning, dannelse og kulturel aktivitet med afsæt i litteratur, viden og information, kan spille en væsentlig rolle på andre kommunale områder og dagsordener, såsom børn og unge, social- og sundhedsområdet, integration, landdistrikts- og byudvikling, digitalisering, samskabelse og meget mere.

Biblioteket er et fristed, et mødested, et kulturhus og digital berøringsflade til kommunen og andre myndigheder. Biblioteket har altså alle forudsætninger for at understøtte det lokale og kulturelle medborgerskab, demokrati og en række af FN’s verdensmål.

Nedenfor kan du downloade debatoplægget, der er udformet med inddragelse af flere kommuner, Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekschefforeningen. Debatoplægget indeholder tre overordnede temaer:

  1. Dannelse, trivsel og læselyst
  2. Digitale medborgere
  3. Sammenhængskraft og fællesskab 

Udnyt folkebibliotekernes potentiale

×

Log ind