Biblioteksområdet

Aftaler og ikke-aftaler om musik, TV, film og arrester

Der findes forskellige aftaler og ikke-aftaler for ophavsretten på biblioteksområdet.

Rammeaftale for brug af musik og tv i biblioteksrummet

Der findes en rammeaftale for brug af musik og tv i biblioteksrummet, som medfører at folkebibliotekerne kan bruge disse som en del af det moderne fysiske bibliotek - ubesværet, let tilgængeligt og målrettet bibliotekernes behov.

  • PDF

    Rammeaftale for musik og tv i biblioteksrummet

Ingen aftale om brug af film i biblioteksrummet

Dog foreligger der ingen rammeaftale om brug af film i biblioteksrummet. Der tegner heller ikke aktuelt til at komme en aftale, da forhandlingerne frem til nu har vist, at parterne ser forskelligt på tingene, hvilket bevirker til, at der ikke kan komme en landsdækkende rammeaftale.

Kommuner med biblioteksbetjening af arrester

Med baggrund i rammeaftalen pr. 1. januar 2006 har KL fremsendt regning til Kriminalforsorgen for biblioteksbetjeningen af arresterne i 2016 (udregnet i 2017). Afregningen er beregnet med baggrund i Kriminalforsorgens oplysninger om belæg, reguleret for løn- og prisstigninger. Kriminalforsorgen kan kontaktes angående overførslen, der er på trapperne.

  • PDF

    Arrestopgørelse for 2017, udregnet 2018

  • PDF

    Arrestopgørelse for 2016, udregnet 2017

KL og Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS)

KL har haft set nærmere på folkebibliotekernes aktiviteter i relation til Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS). FFS rettede henvendelser til landets folkebiblioteker med påstand om, at der sker offentlig fremførelse af litterære værker på folkebibliotekerne, som forfatterne har krav på betaling for. 

KL har i samarbejde med Bibliotekschefforeningen (BCF) og Slots- og Kulturstyrelsen undersøgt tingene nærmere og styrelsens Biblioteksbarometret dannede blandt andet afsæt herfor. KL vurderer, at de aktiviteter der finder sted på bibliotekerne, knytter an til folkebibliotekets almindelige formål og der derfor ikke er behov for yderligere regulering, end hvad der er tilfældet i dag. Parternes gennemgang af dokumentationen må dog vise, om der kan være aktiviteter, der efter en konkret vurdering falder uden for den virksomhed. 

KL ser foreløbigt ikke grund til, at bibliotekerne foretager sig noget i sagen.