Kultur og fritid Biblioteksområdet

Aftaler og ikke-aftaler om musik, TV, film og arrester

Der findes forskellige aftaler og ikke-aftaler for ophavsretten på biblioteksområdet.

Rammeaftale for brug af musik og tv i biblioteksrummet

Der findes en rammeaftale for brug af musik og tv i biblioteksrummet, som medfører at folkebibliotekerne kan bruge disse som en del af det moderne fysiske bibliotek - ubesværet, let tilgængeligt og målrettet bibliotekernes behov.

  • PDF

    Rammeaftale for musik og tv i biblioteksrummet

Ingen aftale om brug af film i biblioteksrummet

Dog foreligger der ingen rammeaftale om brug af film i biblioteksrummet. Der tegner heller ikke aktuelt til at komme en aftale, da forhandlingerne frem til nu har vist, at parterne ser forskelligt på tingene, hvilket bevirker til, at der ikke kan komme en landsdækkende rammeaftale.

Kommuner med biblioteksbetjening af arrester

Med baggrund i rammeaftalen pr. 1. januar 2006 har KL fremsendt regning til Kriminalforsorgen for biblioteksbetjeningen af arresterne i 2020 (udregnet i 2021). Afregningen er beregnet med baggrund i Kriminalforsorgens oplysninger om belæg, reguleret for løn- og prisstigninger. Kriminalforsorgen kan kontaktes angående overførslen, der er foretaget.

 

  • PDF

    Opgørelse for 2020-vederlaget for biblioteksbetjening af arrester i kommuner (udregnet 2021).pdf

KL opfordrer til, at kommunerne/folkebibliotekerne ikke indgår aftaler med Forfatternes Forvaltningsselskab.

Takster og vederlag

Her kan du finde aftalen mellem Danske Medier og KL om lydaviser 

Aftale om lydaviser

Derudover kan du via nedenstående link finde overenskomst om vederlag for fremstilling og distribution af lydaviser. 

Overenskomst om lydaviser

×

Log ind