Kultur og fritid Biblioteksområdet

Aftaler og ikke-aftaler om musik, TV, film og arrester

Der findes forskellige aftaler og ikke-aftaler for ophavsretten på biblioteksområdet.

Rammeaftale for brug af musik og tv i biblioteksrummet

Der findes en rammeaftale for brug af musik og tv i biblioteksrummet, som medfører at folkebibliotekerne kan bruge disse som en del af det moderne fysiske bibliotek - ubesværet, let tilgængeligt og målrettet bibliotekernes behov.

  • PDF

    Rammeaftale for musik og tv i biblioteksrummet

Ingen aftale om brug af film i biblioteksrummet

Dog foreligger der ingen rammeaftale om brug af film i biblioteksrummet. Der tegner heller ikke aktuelt til at komme en aftale, da forhandlingerne frem til nu har vist, at parterne ser forskelligt på tingene, hvilket bevirker til, at der ikke kan komme en landsdækkende rammeaftale.

Rammeaftale vedr. biblioteksbetjening i arresthuse

Med baggrund i rammeaftalen pr. 1. januar 2006 fremsender KL hvert år en regning til Kriminalforsorgen for biblioteksbetjeningen i arresthusene.

  • PDF

    Rammeaftale mellem Kriminalforsorgen og KL.pdf

 

Takster og vederlag

Her kan du finde aftalen mellem Danske Medier og KL om lydaviser 

Aftale om lydaviser

Derudover kan du via nedenstående link finde overenskomst om vederlag for fremstilling og distribution af lydaviser. 

Overenskomst om lydaviser

×

Log ind