Kultur og fritid

Biblioteksområdet

KL ser biblioteksloven som en god ramme for løbende og fremadrettet udvikling af bibliotekstilbuddet til borgerne. Samtidig finder KL det vigtigt, at kommunalpolitikerne engagerer sig i drøftelsen af, hvordan folkebiblioteket arbejder med sin kerneopgave.