Kultur og fritid

Biblioteksområdet

KL ser biblioteksloven som en god ramme for løbende og fremadrettet udvikling af bibliotekstilbuddet til borgerne. Samtidig finder KL det vigtigt, at kommunalpolitikerne engagerer sig i drøftelsen af, hvordan folkebiblioteket arbejder med sin kerneopgave.

 • Biblioteket

  Alle kommuner er i henhold til biblioteksloven forpligtet til at drive et folkebibliotek.

  Læs mere
 • Inspiration

  Fremtidens folkebiblioteker

  Folkebibliotekerne er blandt vores vigtigste kulturinstitutioner og skal følge med udviklingen og borgernes behov og ønsker. KL lægger med en række bibliotekspolitiske synspunkter op til en lokalpolitisk debat om folkebibliotekernes fremtid.

  Læs mere
 • Aftaler og ikke-aftaler om musik, TV, film og arrester

  Der findes forskellige aftaler og ikke-aftaler for ophavsretten på biblioteksområdet.

  Læs mere
 • Inspiration til biblioteksområdet

  Bibliotekerne arbejder på mange fronter med udvikling af sin virksomhed. På denne side finder du bl.a. lidt inspirationsmateriale for nye rollefordelinger på biblioteket, hjælpemetoder til løsninger på uafhentede biblioteksmateriale og til musikken på folkebiblioteket.

  Læs mere