KL Kommunale opgaver

Kultur og fritid

Her kan du læse om KL's initiativer på kultur- og fritidsområdet. På undersiderne finder du information om musik- og kulturskoler, bibliotek og museumsområdet, folkeoplysning, og idræts- og fritidsfaciliteter. Samtidig kan du læse om medlemstilbud og den interessevaretagelse, KL foretager, indenfor kultur- og fritidspolitik.

Debatoplæg

Inspiration

Udnyt folkebibliotekernes potentiale

Nyt netværk

KL’s netværk for kulturchefer

Kulturmødet 2020

Det kommunale perspektiv: Kulturens værdi - en podcast

Mit KL